En yngre man ska precis få sin vaccinationsspruta.

Viktigt att vård- och omsorgspersonal vaccinerar sig

Trenden med färre som smittas av covid-19 fortsätter i Skåne. Något oroande är en tendens till ökning bland de allra äldsta. De bland vård- och omsorgspersonalen som är i kontakt med äldre människor har ett stort ansvar att vaccinera sig.

Arbetet med att få en så stor del av skåningarna som möjligt att vaccinera sig mot covid-19 fortsätter oförtrutet. Region Skåne finns tillsammans med olika samarbetspartners på event, förskolor, torg och i religiösa samlingslokaler för att informera och vaccinera.

– Det går väldigt sakta nu. Vi har fortfarande en alldeles för låg vaccinationstäckning i grupperna som är under 40 år, i viss mån också i gruppen som är mellan 40 och 49, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare och läkemedelschef i Region Skåne.

Vykort och drop-in

Lördag den 16 oktober har alla Skånes vårdcentraler drop-in-öppet för vaccination. Inför det kommer alla som är i åldrarna 16 till 40 år i slutet av den här veckan att få ett vykort med uppmaning att vaccinera sig.

Liten ökning bland äldre

Antalet skåningar som testar positivt för covid-19 har minskat succesivt sedan vecka 35. Fallen minskar framför allt i de yngre åldersgrupperna. I de äldre åldersgrupperna ses en liten ökning.

– Det handlar om äldre både i särskilda boenden och som bor i sitt eget hem. Man har som vård- och omsorgspersonal ett stort ansvar för att vaccinera sig. Den som jobbar inom vård och omsorg, både på sjukhus och ute på våra äldreboenden - gå och vaccinera dig om du ännu inte har gjort det, det är oerhört viktigt, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Dags för 12-15-åringarna

I nästa vecka startar vaccineringen av barn i åldrarna 12 till 15 år. Vaccinationen ges av vårdcentralernas personal ute i skolorna under vecka 41, 42 och 43. Dos 2 ges på samma sätt under vecka 47 till vecka 49. Då får även de barn som inte hade möjlighet att vaccinera sig vid det första tillfället samt barn som fyllt 12 år under de senaste veckorna sin första dos.

I början av nästa år ges dessa barn den andra dosen.

Påfyllnadsdos för de över 80

Med start i oktober är det också dags för en påfyllnadsdos för den som är över 80 år. Först ut är de som bor på särskilda boenden runt om i Skåne, där vaccinationerna påbörjas i nästa vecka.

– Vi kommer att kalla alla som är över 80 år till vaccination och då kommer man att få covidsprutan och influensasprutan samtidigt, säger Maria Landgren.