En hand som håller i provtagningsrör

Viktigt att testa sig efter utlandsresa

Även om smittspridningen i Skåne är fortsatt låg, syns nu en svag tendens till ökning av antalet positiva fall. Samtidigt har nu 70 procent av alla skåningar fått minst en dos vaccin.

– Ökningen ses särskilt i de yngre åldersgrupperna, 10 – 29 år. Andelen positiva prover i egenprovtagningen ökar också. Vi följer noggrant utvecklingen, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Utvecklingen är inte helt oväntad med tanke på att smittspridningen ökar både i Europa och i vissa andra delar av Sverige samtidigt som resandet ökar i semestertider. Mot den bakgrunden är det viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer att testa sig för covid-19 efter en utlandsresa.

Testa sig och fortsätta med åtgärder för minskad smitta

– Alla, även svenska medborgare, som kommer från ett land utanför Norden ska ta ett PCR-test vid ankomst till Sverige, påminner Per Hagstam.

Och samtidigt är det viktigt att fortsatt tänka på de grundläggande åtgärderna för att minska smittspridning – hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när man är sjuk.

– Vi har alla ett ansvar här, säger Per Hagstam.

Läs om testning efter utlandsresa:
Covid-19: Resor och covidbevis - 1177 Vårdguiden

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

70 procent har fått vaccin

Nu har mer än 70 procent av alla skåningar över 18 år fått minst en dos covid-vaccin. Och 46 procent av den vuxna befolkningen är fullvaccinerad. För dem som ännu inte har vaccinerat sig är det läge att göra det nu.

– Just nu finns många lediga vaccinationstider i Skåne. Vi tror att det har att göra med relativt god tillgång på vaccin för tillfället i kombination med att vi just befinner oss mitt i semesterperioden, men vi uppmanar de som ännu inte vaccinerat sig att passa på nu då vaccinleveranserna förväntas bli något lägre framöver, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.