Viktigt att ta båda vaccindoserna på samma ställe

Alla som vistas i Skåne under en längre tid är välkomna att vaccinera sig här. Men det är viktigt för patientsäkerheten att man får båda vaccindoserna på samma plats.

– Vi vet att många vill vaccinera sig och det är glädjande, men samtidigt är det viktigt att både dos 1 och 2 tas på samma plats. Vi måste kunna garantera att det finns rätt vaccin vid rätt tidpunkt. Det är en viktig patientsäkerhetsfråga, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne.

Fritt vårdval

Det fria vårdvalet innebär att har man rätt att få vård och vaccineras var man vill i landet. Det betyder att även den som är folkbokförd i en annan region kan välja att vaccinera sig i Skåne. Det viktiga är att man ser till att få båda doserna på ett och samma ställe.

Skälen är flera. Sveriges regioner har kommit olika långt i prioriteringsordningen. Leveranserna av vaccin är osäkra. Därför finns det ingen garanti för att Region Skåne har tillgång till aktuellt vaccin just vid det tillfälle det är dags för den andra dosen om man tagit den första i en annan region. Dessutom kan dosintervall och andra rekommendationer komma att ändras med kort varsel.

Finnas på plats för båda doserna

Den som vill vaccinera sig i Skåne bör alltså finnas på plats för både dos 1 och dos 2. Är om man är folkbokförd i en annan region och har fått sin första dos covidvaccin där, är rekommendationen att man får även din andra dos i hemregionen.  Intervallet mellan doserna för de vaccin som är godkända i dag varierar mellan sex och tio veckor.

När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? (1177.se)

180 000 skåningar är vaccinerade

Fram till idag har drygt 190 000 skåningar fått sin första dos vaccin. Drygt 80 000 personer är vaccinerade med två doser; det motsvarar cirka sju procent av den vuxna befolkningen. Mer än hälften av alla över 70 år har fått minst en dos.

Vaccinationer görs nu även under helgerna och under den senaste helgen gavs nästan 4 000 doser.

Målet är att alla skåningar över 65 år ska ha fått ha fått en första dos i slutet av april. Detta kan dock komma att ta någon vecka längre på grund av den höga vaccinationsviljan.