Viktigt att prioritera båda vaccindoser

Det finns fortfarande tider att boka för vaccin mot covid-19 för dig som är 40 år och äldre. I semestertider är det viktigt att hålla koll på dosintervallen och planera för att kunna ta båda vaccindoserna på hemmaplan.

Region Skåne erbjuder just nu vaccin till alla skåningar från 40 år och äldre. Igår släpptes ytterligare 35 000 nya tider. Med fler vaccinationsställen och tillgång till vaccin blir det lättare att hitta en tid som passar runt om i hela Skåne. Fler tider kommer tillgängliggöras löpande av mottagningarna.

För att skyddet ska bli optimalt ska båda doserna tas med rätt intervall på samma mottagning. Att fördela vaccin till alla vaccinationsställen innebär en omfattande hantering med många steg från leverans till att sprutan når armen på en person. Därför är det viktigt att man planerar sin sommar för att kunna vara tillgänglig att ta den andra dosen.

Tid för dos två får man i samband med att man bokar första tiden eller på plats när man får första sticket. Det ska gå ungefär sex veckor mellan doserna om man vaccineras med vaccin från Pfizer eller Moderna. Det är viktigt att prioritera den tid man får. Om man ändå måste boka om sin tid för dos två på grund av till exempel sjukdom, ska man kontakta vaccinationsstället där man fått första dosen.

Här finns mer information om dosintervaller.

Succé för nya vaccinsidan

Sedan Region Skåne lanserade samlingssidan för att den som vill boka tid för vaccin ska kunna överblicka lediga tider, har sidan haft drygt 200 000 besök. I går, tisdag 8 juni, gjordes 79 000 besök. Trots toppnoteringarna innebar belastningen ingen påverkan på svarstider eller övrig prestanda. Fler mottagningar läggs till efterhand som Region Skåne får uppgifter om lediga tider.

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.