Två medarbetare i skyddskläder förbereder vaccin

Vänta inte med att vaccinera dig

Skåne är en av de regioner där smittspridningen av covid-19 ökar mest. Nu måste alla hjälpas åt och ta sitt ansvar och vaccinera sig.

– Vaccinationerna mot covid-19 ligger fortfarande på en för låg nivå. Därför uppmanas alla att ta chansen och vaccinera sig så snart det bara är möjligt, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne.

Även om antalet invånare som vaccinerat sig sakta stiger i alla åldersgrupper, så är det inte tillräckligt. En mycket viktig åtgärd för att dämpa den tilltagande smittspridningen är att vaccinera sig. Detta hindrar inte bara smittspridningen utan också risken att bli svårt sjuk i covid-19.

Se till att få påfyllnadsdos

Region Skåne erbjuder vaccination mot covid-19 dos 1 och 2 till alla som är 12 år och äldre. Personer boende på särskilt boende, personer med hemsjukvård eller hemtjänst, kommunal vård- och omsorgspersonal samt personer 65 år och äldre erbjuds dessutom en påfyllnadsdos.

– Vi jobbar hårt med att få fram tillgängliga tider så att alla i gruppen 65 år och äldre ska få en tid för påfyllnadsdos innan jul. Utöver vårdcentralerna går det att boka tid för påfyllnadsdos på vaccinationsmottagningarna på våra sjukhus. Dessa har en hög kapacitet, så använd sjukhusen för att snabbt få din påfyllnadsdos, säger Maria Landgren.

Det är viktigt att den som tillhör gruppen 65 år eller äldre tar sin påfyllnadsdos så snart det är möjligt, både för din egen skull men också för att Region Skåne ska kunna öppna upp för att andra grupper ska kunna få sin tredje dos.

Vänta inte med influensavaccinet

Många erbjuds nu att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och i likhet med tidigare år är tillgången på influensavaccin begränsad både nationellt och internationellt. Därför finns det risk för en bristsituation även i år. Den som är 65 år och äldre eller tillhör någon av riskgrupperna för svår influensa, uppmanas att inte vänta med att vaccinera sig mot säsongsinfluensa.

– Det finns en risk att influensavaccinet kommer att ta slut. Du som erbjuds att vaccinera dig mot säsongsinfluensa bör göra det så snart du får möjlighet. Vänta inte med influensavaccinet även om det ännu inte är dags att ta påfyllnadsdos covid-vaccin, säger Per Hagstam vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Nya regler för alla som bor med någon som har bekräftad covid-19

Alla som delar hushåll med en person som har bekräftad covid-19 ska testa sig och stanna hemma i en vecka. Det gäller även om man är fullvaccinerad och oavsett om man har symtom eller inte. Det framgår av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.

– Det är väldigt viktigt att alla följer de här råden. När någon är sjuk i covid-19 är det vanligt att man smittar dem man bor med. Även den som är vaccinerad riskerar att smittas vid de nära och långvariga kontakter som sker mellan personer i samma hushåll, även om det är vanligare att den som är ovaccinerad smittas, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Vaccin för vårdpersonal

Folkhälsomyndigheten öppnar nu upp för möjligheten att erbjuda påfyllnadsdos till vårdpersonal som har stor risk att överföra virus till personer i riskgrupp, men som samtidigt ligger utanför den ordinarie prioriteringsordningen.

− Det är fortsatt viktigt att hålla ett högt tempo och vaccinera prioriterade grupper där de som är 65 år och äldre utgör en stor och viktig grupp. När nya grupper inkluderas får det inte ge några negativa undanträngningseffekter, säger vaccinsamordnare Per Hagstam.

Vårdpersonal som nu inkluderas är de som dagligen deltar i omvårdnad av eller har långvarig kontakt med personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.