Närbild på en person som befinner sig på en vårdcentral för provtagning

Vaccination i moskén, på universitet och på Vallåkraträffen

Arbetet med att nå ovaccinerade grupper pågår intensivt. I helgen kan besökare på Vallåkraträffen passa på att vaccinera sig i det vaccinationstält som finns på plats. Moskén i Malmö och Malmö universitet är andra platser där man kan vaccinera sig.

– Efterfrågan på vaccination är tyvärr fortsatt låg. Därför fortsätter vi med våra mer uppsökande aktiviteter. Vi märker att det personliga mötet ger god effekt, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinationssamordnare.
Arbetet går nu in i en fas där man identifierar grupper som är ovaccinerade och sätter in insatser där det behövs.

SFI jobbar med matchmaking

För att göra det ännu lättare för Skånes invånare att vaccinera sig arbetar Region Skåne och de skolor som undervisar svenska för invandrare, SFI, med så kallad matchmaking. Region Skåne kopplar samman olika verksamheter med en vaccinatör.

Skolan Hyllie Park har tidigare varit i kontakt med Region Skåne eftersom de har sett att flertalet av deras elever inte är vaccinerade. En del vet heller inte hur man gör för att boka en tid. Därför påbörjades en insats i förra veckan, där en person från skolan följde med eleverna till Min Doktor på Stadionmässan.

Många värnpliktiga tog chansen

Härom veckan samlade södra skånska regementet, P7, alla sina värnpliktiga för erbjudande om vaccination.
– Vi såg till att alla värnpliktiga var där. Sen fick man säga nej om man ville, säger Marcus Nilsson, kommunikationschef vid P7.
Många av de värnpliktiga valde att vaccinera sig.
– Vi har haft väldigt många frågor innan – hur och när kan man vaccinera sig till exempel. Alla värnpliktiga kommer inte från Skåne och vissa hade redan tagit spruta 1, säger Marcus Nilsson.
Den 1 oktober är det dags för vaccination igen. Något färre vaccineras då, eftersom några av de värnpliktiga fick spruta nr 2 vid det första vaccinationstillfället och alltså är färdigvaccinerade.

Vaccination på Vallåkraträffen

Efter förra veckans lyckade vaccinationsinsats i samband med MFF-matchen där ett 40-tal, framförallt yngre män, blev vaccinerade fortsätter Region Skåne vaccination på olika event. Till helgen kan man vaccinera sig i samband med Vallåkraträffen. MACC People är på plats med sitt vaccinationstält vid entrén till evenemanget på lördag mellan 10 och 18 och på söndag mellan 9 och 17.

Information och vaccination i moskén

Imorgon fredag kommer ett mobilt team att vara på plats i moskén (Skandinaviska WAKF) på Danska vägen 26 i Malmö mellan 14 och 16. De har sällskap av Länsstyrelsens hälsoinformatörer som svarar på frågor om vaccination och hjälper till att boka tid till den som inte har möjlighet att vaccinera sig på plats.

Studieförbund tar diskussionen

Sensus studieförbund är en av flera organisationer som har gjort extra insatser för att informera och uppmuntra till vaccination. Genom att möta personer på plats kan de diskutera rädslor, möta desinformation och hjälpa till att boka vaccinationer.

– Det händer mycket när man kommer ut och pratar med människor. Att ha direktkontakt med personer, gå till platser där de känner sig trygga och sprida kunskap är jätteviktigt, säger Buhaa Abdulrahaman, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund Skåne-Blekinge.

Med hjälp av flerspråkiga informatörer träffar de bland annat studiecirklar, föreningar och moskéer för att nå ut till de som ännu inte vaccinerat sig.

Åkt hem till familjer

Informatörerna har fått anpassa sig efter personerna de möter och har i vissa fall även åkt hem till familjer.

– Det har kommit fram personer och frågat om inte informatörerna kan komma och besöka dem. Det kan vara att de känner flera de vet inte har vaccinerat sig men som har svårt att ta sig hit eller har svårt att förstå. Då har vi fått åka till dem. Våra informatörer är mer än bara informatörer. Det här är hela samhällets ansvar, vi måste hjälpas åt, säger Buhaa Abdulrahaman.

Malmö universitet

MACC People kommer att vara på plats i Malmö universitets lokal Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, måndag till onsdag mellan 10 och 14. Det är drop-in som gäller och alla är välkomna, även de som inte studerar eller jobbar vid universitetet, utan har vägarna förbi av annan anledning.