Två sjuksköterskor jobbar i ett läkemedelsförråd.

Utbildningssjuksköterskor stöttar kollegorna

Våren 2020 anställdes fem sjuksköterskor med främsta uppgift att stärka och stödja andra sjuksköterskor. Försöket med så kallade utbildningssjuksköterskor vid sjukhusen i nordöstra Skåne har fyllt sitt syfte - att locka till sig och behålla personal.

– Det är viktigt att få tid att känna sig ny jobbet och jag önskar att det funnits utbildningssjuksköterskor när jag började arbeta som sjuksköterska. Jag kände mig stressad hela första året, fick snabbt ansvarsområden och fick handleda studenter, säger Paloma Mamani.

Hon är sjuksköterska på ortopediavdelningen i Kristianstad och ser stora skillnader nu när utbildningssjuksköterskor finns på plats. För den som är ny på jobbet kan en utbildningssjuksköterska vara ett ovärderligt stöd. En tyngre arbetssituation ställer allt högre krav på vårdens medarbetare och deras kompetens. För sjuksköterskor innebär detta ofta en ökad specialisering, utökat ansvar och att man ställs inför mer komplexa vårdsituationer.

Skapar trygghet och säkerhet

Att det finns någon där som visar hur man ska göra när man är ny och osäker gör inte bara att man känner sig tryggare på jobbet, det ökar även patientsäkerheten och patientnöjdheten.

– Många nya medarbetare är ivriga att lära sig mycket, men man drar sig inte heller för att byta arbetsplats, vilket gör att många vårdavdelningar tappar erfarenhet och kompetens, säger Malin Danielsson, utbildningssjuksköterska vid ortopediavdelningen i Kristianstad.

Populärare arbetsplats

Att få kompetent personal, som också stannar, är en av de svåraste nötterna att knäcka för framtidens vård. Även om det fortfarande är viss omsättning på personalen så har det lugnat sig betydligt efter införandet av utbildningssjuksköterskor på avdelningen.

– Vi har märkt av en ökad rekrytering det senaste året. Flera av våra nyanställda sjuksköterskor uppger att de valt vår arbetsplats framför andra, eftersom vi har utbildningssjuksköterska, säger Malin Danielsson.

Positivt på flera vis

Att fler sjuksköterskor rekryterats betyder mycket för verksamheterna. Förutom att fler vårdplatser öppnats, har kostnaderna för inhyrd personal minskat. Det märks också en viss minskning vad gäller sjukskrivningar.

 – Tidigare fick jag ta emot många frågor och funderingar från de nya sjuksköterskorna, frågor som utbildningssjuksköterskan har bättre tid och möjlighet att besvara och ta tillvara. Samtidigt ger det hopp om att vi ska kunna locka till oss fler sjuksköterskor som stannar några år, säger Ann-Marie Lundgren, enhetschefen på ortopediavdelningen i Kristianstad.