Tjej förklarar något för kompisar i bibblan

Tillbaka till skolbänken med distans och försiktighet

Skånska elever kan sakta men säkert få gå tillbaka till en vardag vid skolbänken. Smittskyddet i Skåne rekommenderar sedan igår en stegvis återgång till skolundervisning för högstadiet samt för en tredjedel av eleverna i gymnasiet.

Smittskydd Skåne kommenderar en successiv återgång till undervisning i skolan för högstadierna i Skåne. Det kan ske under förutsättning att kommunerna löser de praktiska bitarna så att trängsel inte uppstår mellan lärare-lärare, elev-elev och elev-lärare. De nya rekommendationerna gäller från 25 januari till den 1 april.

Ska ske smittsäkert

Kommunerna har fått information med förslag på åtgärder som måste vara genomförda innan undervisningen kan återupptas i skolan.
– Det är skolornas ansvar att se till att återgången till skolundervisning sker på ett smittsäkert sätt så att inte trängsel uppstår. Det gäller såväl i högstadiet som i gymnasiet, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Viss återgång för gymnasiet

Även gymnasieeleverna kan räkna med att sakta men säkert återgå till skolan. Igår kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan och strax därefter beslutade smittskyddet i Skåne att gymnasieskolorna kan återgå till vanlig undervisning. I ett första steg rekommenderas att högst en tredjedel av eleverna är närvarande i skolans lokaler samtidigt under de kommande tre veckorna.

Detta för att på bästa sätt undvika hög beläggning och trängsel i lokalerna. Vilka elever som får närundervisning planeras av skolans huvudman men varje elev ska få minst 20 procent av sin undervisning på skolan.

De elever och moment i undervisningen, som sedan tidigare är undantagna från Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning, ingår inte den tredjedelen av eleverna som får återgå till skolan.

Barn upp till 16 får åter idrotta

Smittskydd Skåne rekommenderar att barn under 16 år kan idrotta inomhus om anpassningar har gjorts för att minska risken för smittspridning. Barnen ska komma ombytta och duscha hemma och träningen bör ske i mindre grupper. Detta gäller även vid utomhusträning. Barn bör inte delta i tävlingar där de möter andra lag.