vaccination vårdcentral

Tänk igenom utlandsresan noga

När semester nu stundar för många skåningar, är det viktigt att vara medveten om hur covid-19 påverkar hur och vart man kan resa. Varken Region Skåne eller de privata vaccinatörerna utfärdar vaccinbevis eller reseintyg.

Den som planerar att resa utomlands i sommar, bör tänka igenom det noga. Covid-19 påverkar hur och vart vi kan resa. För att få komma in i vissa länder krävs ett reseintyg och det kan variera vilken sorts intyg som behövs.

Det är landet som man reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. På sidan https://www.swedenabroad.se/sv/ kan man läsa mer om vad som gäller i olika länder.

Den skånska vården utfärdar inte vaccinintyg eller reseintyg som visar att du inte har covid-19. Inte heller de privata vaccinatörer som vaccinerar mot covid-19 just nu, utfärdar sådana intyg. Istället får den som behöver ett sådant vända sig till de privata företag som erbjuder det. Kostnaden för reseintyget får man stå för själv.

Covidbevis på gång

Just nu pågår ett arbete inom EU med att ta fram ett så kallat covidbevis. Det ska göra det lättare att resa inom unionen. Det är fortfarande landet som man reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. Ett gemensamt, digitalt EU-intyg är på gång och förväntas kunna vara i bruk den 1 juli.

– Ett vaccinbevis som är gemensamt för hela EU är naturligtvis positivt av flera skäl. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att den som planerar att resa alltid måste kontrollera vilka regler som gäller för det aktuella resmålet, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Mer information om reseintyg och vaccinbevis finns hos e-hälsomyndigheten och på 1177.se:

https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/

Covid-19 och resor - 1177 Vårdguiden

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.