Närbild på folksamling, ben

Stor studie visar god skyddseffekt

Skyddseffekten efter två doser av Pfizers vaccin mot covid-19 är god. Det visar de första resultaten av en stor vaccinationsuppföljningsstudie i Region Skånes regi.

Nu har de första resultaten kommit av vaccinationsuppföljningsstudie COVERS (Covid-Vaccination Effectiveness, Risk and Safety Study), en stor studie som genomförs i Skåne. Inom ramarna för COVERS kommer de olika covidvaccinens effektivitet och biverkningar följas upp.

Jämfört olika grupper

I studien ingick drygt 26 500 skåningar i åldrarna 18-64 år som vaccinerats med Pfizers vaccin. Forskarna har med hjälp av registerdata tittat på hur många av de vaccinerade som insjuknat i covid-19 och jämfört med befolkningen i Skåne i stort.
– Vi ser en hög skyddseffekt på cirka 86 procent sju dagar efter det att man fått den andra dosen vaccin. Det är i linje med vad tidigare studier visat, säger Fredrik Kahn, överläkare inom infektion på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Tittar på olika vaccin

Forskarna kommer att gå vidare med att undersöka och jämföra skyddseffekterna för de olika covidvaccinerna och också titta närmare på biverkningsprofilerna för de olika vaccinen.