Närbild på arm som får vaccinationsspruta

Snart vaccinationsstart för 18–59-åringarna

I mitten av maj startar Region Skåne vaccinationerna för personer i åldrarna 18 till 59 år.

Det är angeläget att kunna komma igång med den breda vaccinationen. Det känns väldigt positivt att vi nu står i startgroparna för vaccination av de skåningar som är 18 till 59 år. Vi börjar med ålderskategorin 50-59 år, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Förberedelser pågår

Just nu pågår förberedelser för att kunna starta några av de större vaccinationsställena så att allt fungerar när det är dags att välkomna skåningarna för vaccination. Bland annat är det viktigt att planera så att människor kan röra sig genom lokalerna på ett sätt som inte riskerar att sprida smitta.

Flera faser parallellt

De olika vaccinationsfaserna kommer att pågå parallellt då vårdcentraler och vaccinationsmottagningarna på sjukhus är igång och vaccinerar personer i åldern 60-64 år och medicinska riskgrupper i åldern 18-59.