Äldre par vid matbord

Snart startar årets influensakampanj

Influensasäsongen närmar sig och med det årets vaccination mot influensa. Den som är 65 år eller äldre, gravid efter vecka 16 och den som har en ökad risk att bli svårt sjuk rekommenderas att vaccinera sig mot influensa.

Inför den nationella influensavaccinationsstarten i början av november får målgrupperna information bland annat via vykort, sociala medier och 1177.se. För några grupper innebär det också påfyllnadsdos av covid-19 vaccinet.

Riskgrupper bör vaccinera sig

Som tidigare rekommenderas personer som är 65 år eller äldre, gravida efter vecka 16 och de som har en ökad risk att bli svårt sjuka att vaccinera sig mot influensa. Personer som är 80 år eller äldre kommer redan nu att erbjudas influensavaccination samtidigt som påfyllnadsdos mot covid-19 ges. Kallelser till denna åldersgrupp har börjat skickas ut under denna vecka.

Vårdpersonal och riskgrupper i november

Även i år rekommenderas vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer med ökad risk för allvarlig sjukdom att vaccinera sig mot influensa. Utöver det individuella skyddet, är syftet med det att skydda personer i riskgrupp från smitta. För att säkerställa att vårdpersonal och riskgrupper blir vaccinerade kommer de att prioriteras under november månad. Riskgrupper upp till 79 år vaccineras från och med den 9 november och vårdpersonal från den 22 november.

Kampanj för att nå de som bör vaccinera sig

Den 25 oktober skickas ett vykort ut till skåningar i åldern 65–79 år, med information om varför man bör vaccinera sig mot influensa och hur man blir vaccinerad.

Boende på särskilda boenden (SÄBO) får ett annat influensavaccin som inte ska ges samtidigt som en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. På SÄBO pågår vaccinationen med påfyllnadsdos mot covid-19 och därefter måste det gå minst en vecka innan man kan få vaccin mot säsongsinfluensan. För de som har hemsjukvård/hemtjänst startar vaccination för både influensa och påfyllnadsdos de närmsta veckorna.