Medicinsk utrustning på sjukhus

Smittan ökar – alla måste ta sitt ansvar

Skåne ligger över rikssnittet och tillhör de regioner där smittspridningen av covid-19 ökar mest. Nu måste alla hjälpas åt och ta sitt ansvar.

– Blir du sjuk – stanna hemma. Det är inte okej att gå till jobb, fritidsaktivitet eller något annat med sjukdom i kroppen. Nu är det allvar, säger Eva Melander, smittskyddsläkare.

Att ta sitt ansvar när det gäller att förhindra smittspridning handlar också om att isolera sig när man har symtom som skulle kunna tyda på covid-19 och att provta sig.
– Har man symtom på luftvägsinfektion ska man stanna hemma och provta sig. Det ska man ta på allvar och det är ett ansvar man har som medborgare i Sverige, säger Eva Melander.

Beredskap att skala upp

Allt fler skåningar blir så sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård.
– Skånes kurva över antal inlagda patienter har ökat mer och är nu högre per invånare än exempelvis Stockholm och Västra Götaland. Det är oroväckande och en viktig signal till oss alla, att undvika att fler behöver sjukhusvård. Vi har beredskap att öppna upp fler intensivvårdsplatser. Men vårdens uthållighet har en gräns, vår personal är väldigt trött, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Viktigt vaccinera sig

Det viktigaste som varje enskild skåning kan göra för att hjälpa till att dämpa smittspridningen är att vaccinera sig. Just nu erbjuds vaccination mot covid-19 dos 1 och 2 till alla som är 12 år och äldre. Personer boende på särskilt boende, personer med hemsjukvård eller hemtjänst, kommunal vård- och omsorgspersonal samt personer 65 år och äldre erbjuds sedan en tid tillbaka en tredje dos.

Alla över 18 år erbjuds dos 3 framöver

På onsdagen kom Folkhälsomyndighetens besked att alla över 18 år ska erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19. Det innebär att fler åldersgrupper kommer släppas på efterhand för dos 3, så snart det finns kapacitet.

– Våra vårdcentraler kommer att stå för den lokala närvaron och vi kommer att upphandla aktörer som kan bistå med kapacitet efter årsskiftet så att vi kan upprätthålla en hög takt i alla grupper, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare.

Dos 3 till 65 plus innan jul

– Vaccination är den enskilt effektivaste åtgärden för att hindra smittspridning och svår sjukdom. Hittills är det 100 000 skåningar från 65 år och äldre som har tagit sin tredje dos. Jag vill uppmana resten av de som är födda 1956 eller tidigare att ta chansen att fixa detta innan jul. Jag menar nu, inte på lillejulafton, säger Alf Jönsson, regiondirektör.