Sjuk man ligger i sängen

Skåningar med postcovid sökes

De allra flesta som blir sjuka i covid-19 blir helt återställda efter några veckor. För vissa blir besvären mer långvariga, med till exempel extrem trötthet, lukt- och smakbortfall och värk. Tillståndet brukar kallas för postcovid.

En nationell forskningsstudie med syfte att studera symtom, livskvalitet och funktions- och arbetsförmåga är nu igång. Studien riktar sig i första hand till patienter i primärvården som har haft covid-19 under det senaste året och som har kvarstående symtom mer än två månader efter insjuknandet.

Det är viktigt att människor från hela landet är med i studien och därför söks nu skåningar som vill delta. Anmälan till studien ”Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19” görs med e-legitimation på studiens hemsida: ds.se/covidstudie. Där finns också mer information.