Skåneveckan för psykisk hälsa vill bryta tabun

På måndag startar Skåneveckan för psykisk hälsa med ett program som innehåller närmare 160 olika arrangemang. Syftet är att bryta tabun och bjuda in till samtal om psykisk ohälsa.

Det är tolfte året i rad som Region Skåne tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och studieförbund arrangerar Skåneveckan för psykisk hälsa. I väntan på den nynormala vardagen hålls föreläsningar och kulturprogram främst digitalt även i år.

– Pandemin har påverkat oss alla och många har behov av att prata om, och lära sig mer om psykisk ohälsa. Vi behöver ta hand om och vara uppmärksamma på varandra, så ta tillvara på det här tillfället att lära dig mer, säger Katarina Hartman, chef för förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Region Skåne.

Mycket men inte allt blir digitalt

För Region Skåne är frågan om ungas psykiska hälsa högt prioriterad. Därför ordnas föreläsningen ”Din egen kapacitet”, som riktar sig till grupper och klasser på högstadie- och gymnasienivå. Studieförbundet Vuxenskolan är medarrangör. Dessutom kommer barn- och ungdomspsykiatrin att dela med sig av hur de erbjuder hjälp genom sitt digitala utbud.

Många av frågorna under Skåneveckan kommer att beröra både barn, unga och vuxna. Det blir allt från samtal och föreläsningar om ätstörningsvård, adhd och spelvanor till vandring med alpackor och kreativ verkstad. På Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober kommer man precis som förra året kunna ta del av motionslopp på olika ställen i Skåne.

Allt tillgängligt via Skaneveckan.com

Alla arrangemang är kostnadsfria och öppna för alla, men de flesta kräver anmälan. Hela programmet och information om de olika programpunkterna finns tillgängliga via www.skaneveckan.com.

– Många var glada för att vi ställde om i stället för att ställa in förra året. Även om vi inte kommer att kunna träffas fysiskt i samma utsträckning i år heller så vinner vi mycket på att ha arrangemangen digitalt. Det blir mer tillgängligt och fler får möjlighet att ta del av Skåneveckans utbud och det öppnar upp för en yngre målgrupp, vilka det i år är extra stort fokus på, säger Jenny Sjöö, projektledare Studieförbundet Vuxenskolan som samordnar Skåneveckan för psykisk hälsa.

Skåneveckan 2021 program