Två unga killar och en tjej går över en gård, bakom sig har de en stor byggnad.

Skånes smittspårare fokuserar på de yngsta

Region Skåne har sett en tydlig nedgång av antalet smittade skåningar de senaste veckorna. Men smittspårningsarbetet fortsätter med samma kraft. Just nu lägger smittspårarna extra fokus på att ringa upp skol- och gymnasieungdomar.

I Region Skåne uppmanas alla, som testat positivt för covid-19 i självtest, att fylla i ett digitalt frågeformulär via 1177.se. Beroende på vilka svar som ges bedömer smittspårarna om de ska ringa upp personen eller inte.

Om man svarar att man besökt vård-och omsorgsverksamhet och vistats i större sociala sammanhang eller om man inte förstått informationen och kan bekräfta att man meddelat sina kontakter - då ringer smittspårarna upp och har ett samtal. Enligt samma rutin ringer smittspårarna upp de som inte fyller i formuläret alls.

– Just nu har vi ett extra fokus på skolbarn och ungdomar upp till gymnasieålder. Dessa ringer vi upp och gör ett aktivt smittspårningssamtal med. Syftet är att vi tidigt vill identifiera en eventuell smittspridning eller risk för smittspridning inom skolans verksamhet, säger Caroline Schön, tf verksamhetschef för central smittspårningsenhet covid-19.

– I den bästa av världar skulle vi ringa upp alla som testat positivt för covid-19, men utifrån hur många nya smittade som identifieras per dag finns inte möjligheten till detta, säger Caroline Schön.

Just nu har Region Skåne cirka 80 medarbetare som arbetar med smittspårning. Fem svarar i den telefon dit personer som har frågor kring sin smittspårning kan ringa. Till enheterna är också knutna läkare som ombesörjer läkarintyg för smittbärarpenning till hushållskontakter.

– Vi har ingen kännedom om huruvida personen bär på det muterade viruset eller inte, bara att positiv covid-19 bekräftats. Smittspårningen påverkas heller inte av detta, det är samma information och förhållningsregler oavsett, säger Caroline Schön.

Aktuella siffror

Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 584

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 100 676

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 44

Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 197

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket