Närbild på två händer som håller i varann

Skånes särskilda boenden är färdigvaccinerade

Nu har alla särskilda boenden runtom i Skåne fått vaccin mot covid-19. Uppåt nio av tio bland såväl äldre som personal har tackat ja. Det gör att smittspridningen bland de äldre fortsätter att minska.

Första sticket på ett äldreboende utanför Helsingborg sattes i slutet av december. Då hade Region Skåne fått en första mycket liten leverans vaccin mot covid-19.

Nu knappt två månader senare är alla skånska särskilda boenden klara med vaccineringen. Hittills har 89 procent av de äldre har tackat ja till vaccin och hunnit få båda doserna. De är färdigvaccinerade.
Intresset för vaccinet är nästan lika stort bland personalen. Där har 86 procent vaccinerat sig.

– Det är oerhört glädjande att så många valt att vaccinera sig. Nu fortsätter med nästa fas, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Totalt har cirka 85 000 doser getts och 28 000 skåningar är helt vaccinerade. Även personer med daglig hemtjänst och hemsjukvård samt hemtjänstpersonalen är igång. Ett intensivt arbete för att bli klara med dessa grupper pågår.

– Nu förflyttar vi oss i nästa fas med marsdoserna. Primärvården börjar snart att vaccinera de som är 65 år och äldre. All information kommer skickas med brev från Region Skåne och vi börjar med de äldsta. Man kommer kunna boka tid först när man fått brevet, säger Maria Landgren.

Allt färre äldre smittas

Smittspridningen bland de äldre fortsätter att minska, medan den stannat av bland övriga.

– Jag vill lyfta fram den positiva utvecklingen av antalet positiva covidfall bland de som är 70 år och äldre. För varje vecka som går ser vi en minskning, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

– Vi har ett fortsatt tufft läge med vissa positiva tecken framför allt bland de äldre. Det är därför oerhört viktigt att fortsätta följa restriktionerna som gäller. Vi måste hålla avstånd, vara noga med handhygien och stanna i vår egen bubbla, säger Eva Melander.

Information om de råd och restriktioner som gäller finns på 1177.se.

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.