Närbild på en arm med vaccinationsspruta

Så ska skåningarna vaccineras

Region Skåne är redo att snabbt utöka vaccineringen mot covid-19 så snart leveranserna väl kommer. Alla vuxna som bor eller vistas i Skåne kommer att erbjudas gratis vaccin och för den breda allmänheten ska externa vaccinatörer hjälpa till.

Region Skåne har nu upphandlat externa vaccinatörer för att så snabbt som möjligt kunna vaccinera den breda allmänheten när de stora vaccinleveranserna väl kommer längre fram i vår. Kapaciteten beräknas ligga på drygt 140 000 doser i veckan utöver den vaccinering som redan görs idag på vårdcentralerna och sjukhusen.

- Vi arbetar nu för att alla skåningar ska kunna vaccineras så snart det finns mer vaccin.  För den breda allmänheten i åldersgruppen 18-64 år har vi valt att sluta avtal med externa leverantörer. Det är en viktig avlastning för primärvården så att vårdcentralerna kan fokusera på såväl vaccinering som vårdbehov hos sina patienter, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Tidsbokning på 1177.se

Just nu pågår planeringsarbete för att kunna erbjuda hög kapacitet när vaccinet kommer. Invånare över 65 år kommer att vaccineras av vårdcentraler och invånare 18-64 år kommer att vaccineras av externa vaccinatörer vid vaccinationsmottagningar som kommer att finnas över hela Skåne.

När det är dags att boka tid kommer man kunna göra det på 1177.se. För den som saknar e-legitimation kommer det finnas möjlighet att ringa och boka tid hos sin vårdcentral. Det går inte att boka tid nu eftersom vaccintillgången för närvarande är starkt begränsad. Vaccinering kommer ske enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning där de äldsta vaccineras först i varje fas. Information kommer att spridas brett till respektive målgrupp när det är dags för vaccination.

Flera leverantörer redo att vaccinera

Region Skåne har upphandlat vaccination mot covid-19 av flera leverantörer som kommer vaccinera allmänheten i åldrarna 18-64 år, som inte ingår i redan prioriterade grupper.

- Med den upphandlade vaccinationskapaciteten får vi en heltäckande tillgänglighet i hela Skåne och flexibla möjligheter att skala upp vaccinationshastigheten när vi väl får vaccin, säger Lars Kristensson, förvaltningschef för Medicinsk service och ansvarig för upphandlingen i Region Skåne.

Region Skåne har slutit avtal med 17 externa leverantörer för vaccinering mot covid-19. Det kommer finnas omkring 150 vaccinationsplatser och minst en tillgänglig vaccinationsenhet i varje skånsk kommun.

FAKTA - Vaccinering genomförs utifrån Folkhälsmyndighetens prioriteringsordning

Fas 1

 • Boende och personal vid särskilda boenden för äldre
 • Invånare som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållkontakter
 • Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper

Fas 2

 • Invånare 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • Invånare med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller har personlig assistans
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära

Fas 3

 • Invånare i åldern 60-64 år
 • Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten
 • Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder

Fas 4

 • Invånare i åldern 18-59 år

Frågor och svar om vaccinering mot covid-19 hittar du på 1177.se