• En skissbild på exteriören på nya vårdbyggnaden i Hässleholm.

    Gestaltningsarbetet för Forth har skett i samarbete med arkitekterna Krook & Tjäder, konst- och designstudion Museea och landskapsarkitekterna Lava: stad landskap mark VA.

Så blir nya vårdbyggnaden i Hässleholm

På Hässleholms sjukhusområde ska en ny vårdbyggnad för högteknologisk ortopedisjukvård växa fram. Människokroppen och den gröna miljön har varit ledstjärnor när man bestämt hur byggnaden ska se ut.

Om några år ska den nya vårdbyggnaden, en servicebyggnad för gods och logistik och ett nytt reservkraftverk stå klart på sjukhusområdet i Hässleholm. Redan för något år sedan påbörjades arbetet med gestaltning av byggnaderna. Att allt måste fungera på absolut bästa sätt när en sjukvårdsbyggnad ska utformas är självskrivet. Patienten spelar den självklara huvudrollen och både arkitektur och landskap ska bidra till en trygg och lugn plats för återhämtning och läkande.

Samarbete över yrkesgränser

För att nå dit har människor från flera olika yrkesgrupper jobbat tillsammans.
– Vi har arbetat på ett nytt och innovativt sätt över professionsgränserna, säger Kristina Möster Nilsson, konstprojektledare på Regionfastigheter.
Arkitekt och landskapsarkitekt har samverkat med konstnären och Regionfastigheters projektledare för att få med både estetiska aspekter av byggnaden och platsen, lokal förankring, kostnadseffektivitet, byggnadsteknik och kommande drift av fastigheten.

En vision om det läkande gröna

Efter diskussioner om betydelsen av hållbarhet, gröna läkande miljöer och en lugn och rytmisk plats enades arbetsgruppen om visionen Grönt är skönt. Sjukhusets personal har varit delaktig i arbetet med att ta fram hur de nya byggnaderna ska se ut.

– Jag har beskrivit vår verksamhet, flödet av patienter och deras situation på sjukhuset. De mjuka värdena är otroligt viktiga för att medarbetarna ska kunna bemöta patienterna enligt Region Skånes värderingar - välkomnande med omtanke och respekt, säger Anette Ivarsson, undersköterska på ortopedimottagningen på Hässleholms sjukhus och verksamhetens representant i gestaltningsarbetet.

Lugn och rörelse

Människokroppen och den gröna miljön är förebilden för byggnaden som utstrålar både lugn och rörelse. Trädens positiva och läkande kraft står i fokus och skogslandskapet som angränsar till Hässleholm och sjukhusområdet har inspirerat konstruktionen.

– Det känns kul att arbetsgruppen lyssnat på oss och tagit till sig våra tankar om värdet av närheten till skogens lugn här i nordöstra Skåne, säger Anette Ivarsson.

Vertikalitet och kurvor uttrycker byggnaden

Den nya vårdbyggnaden kläs i en aluminiumfasad med vertikala element som anknyter till skogslandskapet. En mönstrad perforerad plåt bidrar till insynsskydd och solavskärmning. Mjuka horisontella kurvor uttrycker byggnaden och är en tolkning av det böljande landskapet. På innergården blir det fina platser med både sol och skugga för vårdbyggnadens personal.

Servicebyggnaden som byggs alldeles intill hänger ihop med vårdbyggnaden genom materialvalet och de mjuka kurvorna i fasaden. Gestaltningen anknyter till äldre bebyggelse på sjukhusområdet och markerar samtidigt en ny framtid för sjukhusområdet i Hässleholm.

Framtidens ortopedi byggs i Hässleholm:

  • På sjukhusområdet i Hässleholm planeras nybyggnation av en vårdbyggnad med mottagning och operationssalar för morgondagens ortopediverksamhet. Det blir också en ny byggnad för gods, logistik och service på sjukhusområdet.
  • Gestaltningsarbetet har skett i samarbete med arkitekterna Krook & Tjäder, konst- och designstudion Museea och landskapsarkitekterna Lava: stad landskap mark VA.
  • Här kan du läsa om Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö (skane.se)