Fyra ungdomar spelar basket på en skolgård.

Region Skåne rustar för tredje dos och vaccinering av barn och unga

Just nu pågår arbetet för att barn och unga i åldern 12-15 år ska få vaccin, samtidigt planeras det för att personer med ökad risk för svår covid-19 ska få en tredje dos.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper med ökad risk för svår covid-19 ska erbjudas en tredje dos. Det gäller personer i särskilt boende för äldre, personer med hemsjukvård och hemtjänst beviljad av kommunen samt alla som är 80 år och äldre. I Region Skåne är det vårdcentralerna som kommer att ansvara för att dessa grupper erbjuds en tredje dos.

Planering pågår

– Många är angelägna och vill veta mer. Än så länge pågår planeringsarbetet för att kunna komma igång med vaccinationerna, därför ska man inte kontakta sin vårdcentral om den tredje dosen i nuläget. Mer information om hur vaccinationen kommer att gå till följer efterhand, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare.

Den tredje dosen kan tas tidigast sex månader efter dos 2.

Skolan informerar om vaccination

Under vecka 41 påbörjas vaccinationen av barn och unga i åldrarna 12–15 år i skolorna. Vaccinationen kommer att genomföras av vårdcentralerna, i nära samarbete med skolorna och Skånes kommuner.

– Ett intensivt arbete pågår nu för att ordna allt praktiskt runt vaccineringen i samverkan mellan vårdcentraler och Skånes omkring 600 skolor. Berörda barn och deras vårdnadshavare kommer att bli kontaktade av sin skola med information om hur vaccineringen kommer att gå till. Klart är att det krävs ett samtycke från båda vårdnadshavare för att bli vaccinerad, säger Per Hagstam.