Svartvit närbild på spädbarn med sondslang i näsan

Region Skåne ger råd om hur man undviker RS-smitta

Just nu är det många små barn som smittas av RS-virus. Region Skåne går därför ut med råd till föräldrar om hur man ska undvika smittan som i enstaka fall kan leda till att barn blir allvarligt sjuka.

– Det är viktigt att föräldrar får kunskap om hur man minskar risken för smitta. Därför vill vi hjälpa till med några handfasta råd, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Råden handlar bland annat om att begränsa spädbarns kontakt med personer utanför familjen, inte träffa personer som är förkylda och att alla i familjen ska vara noga med att tvätta händerna. Råden finns att läsa på 1177.se.

Många barn saknar immunitet mot RS

RS-virus brukar cirkulera som mest under vinterhalvåret och drabbar främst små barn. Oftast är sjukdomen lindrig men en del barn, särskilt spädbarn, kan bli allvarligt sjuka.

Årets våg av RS-virus har kommit ovanligt tidigt och har varit kraftigare än vanligt. Det beror troligen på coronapandemin och restriktionerna som följde på den. De gjorde att även andra infektioner sattes på paus.

– Den årliga RS-epidemin uteblev förra vintersäsongen och avbröts tidigt säsongen 2020 vilket innebär att fler barn än vanligt inte tidigare haft RS och därmed saknar immunitet mot det, säger Mattias Waldeck.

Högt tryck på barnsjukvården

Skånes universitetssjukhus har idag 14 barn med RS-virus inlagda för vård. De flesta barnen är under ett år och behandlas bland annat med syrgas.

– Vi har ett fortsatt högt tryck både på akutmottagningarna och på våra vårdplatser. Det innebär att vi tvingats ställa in viss planerad vård för att kunna ta hand om alla svårt sjuka barn med RS-virus. Personalen gör också sitt yttersta för att vi ska kunna öppna fler vårdplatser och bemanna upp på barnakutmottagningarna. Vi tror att antalet fall kommer att öka, säger Helena Elding Larsson, verksamhetschef på verksamhetsområde Barnmedicin på Skånes universitetssjukhus.

Längre väntetider

Eftersom det är ett så högt tryck på barnsjukvården är väntetiderna barnakutmottagningarna periodvis längre än vanligt.

– Vi uppmanar alla som kommer till oss att ha tålamod. Vi prioriterar alltid de svårast sjuka, men alla kommer att få hjälp. De med milda symtom kan också vända sig till vårdcentralen, säger Helena Elding Larsson.

Läs mer om RS-virus hos barn här. (1177.se)