närbild på vaccindos. Foto: Bengt Flemark

Region Skåne fortsätter vaccinera enligt plan

Den här veckan fortsätter Region Skåne vaccinera enligt plan. Detta trots problem i leveranserna av covid-vaccin till Sverige och andra EU-länder. Bland andra får äldre och personal på tre boenden sin andra vaccindos och därmed ett fullt skydd.

I fredags aviserade vaccintillverkaren Pfizer en minskad leverans av vaccin till länderna inom EU. Tack vare god planering kan Region Skåne ändå fortsätta vaccinationerna under veckan enligt plan, men det är mera osäkert hur planeringen kommer att se ut framåt.
– Här måste vi invänta tydliga besked från Folkhälsomyndigheten. Men osäkerheten är olycklig då det försvårar för vårdens vaccinplanering, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Start för dos två

Den här veckan fördelas 14 000 doser vaccin. De grupper som erbjuds vaccin just nu är boende och personal på särskilda boenden, personal i viss vård- och omsorgsverksamhet samt personer med hemsjukvård och deras närstående. Bland de som vaccineras finns boende och personal på de tre särskilda boenden i nordvästra Skåne som var först ut att vaccineras med dos ett. De får under veckan sin andra dos.
– Det känns mycket bra att vi nu har kommit så här långt och redan är inne på andra dosen. Det är viktigt att komma ihåg att det är först med andra dosen som du har ett fullgott skydd mot covid-19, säger Per Hagstam.

Klart att använda Modernas vaccin

I förra veckan tecknade Kammarkollegiet och Läkemedelsförsäkringen en överenskommelse om skadereglering och ersättning för eventuella läkemedelsskador i samband med covid-19-vaccination. Det innebär att Modernas vaccin omfattas av läkemedelsförsäkringen och kan användas vid sjukhusens vaccinationsenheter för att vaccinera medarbetare inom vård- och omsorg som planerat.

Information om vaccin på 1177.se

På 1177.se kan man läsa mer om hur och när olika grupper erbjuds covidvaccin. Det går i dagsläget inte att boka tid för vaccination. 

Utökad testkapacitet

Idag öppnas två nya provtagningsplatser för bil i Åstorp och Höganäs, med 125 bokningsbara tider per dag för ett självtest för covid-19. Imorgon utökas kapaciteten på provtagningsplatsen i Svågertorp med ytterligare 125 tider, till totalt 500 tider per dag.

Det är fortfarande högst bokningstryck i Lund och Malmö, men tack vare kapacitetsökningarna har bokningstrycket lättat och det finns nu tider att boka i Skåne samma dag eller dagen efter.

Aktuella siffror

Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 1 022
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 89 040
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 63
(Observera att det tidigare under dagen rapporterades en felaktig siffra vad gäller antal patienter på IVA.)
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 423
Antal avlidna med covid-19: 1 067

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.