Region Skåne erbjuder sjukhusvård i hemmet

Personer som behöver specialistvård ska kunna få det i det egna hemmet. Ett mobilt sjukhusteam kommer hem och ger vård som i normala fall hade krävt sjukhusvård. Modellen har precis startat som ett pilotprojekt på Skånes universitetssjukhus.

Teamet kan ge läkemedel, göra bedömningar, genomföra undersökningar, ta blodprover eller utföra andra åtgärder.  

– Vi vill utmana tankesättet att patienter i behov av sjukhusvård alltid ska vårdas på ett sjukhus. Vi flyttar vården närmare patienten så de får vård där de mår som bäst och har bäst möjlighet till återhämtning. Internationella erfarenheter och forskning visar att det för vissa patienter är i det egna hemmet och därför vill vi ligga i framkant och kunna erbjuda Malmöbor denna möjlighet, säger Oskar Hammar som är verksamhetschef och ordförande i projektets styrgrupp.  

Testa arbetssättet

Syftet med projektet är att testa om de goda erfarenheter som finns av detta arbetssätt internationellt, är överförbara på den svenska hälso- och sjukvården. Projektet kommer genomföras inom Malmö stads geografiska område, men tanken är att konceptet ska kunna spridas till alla delar av Skåne. 

Vård i det egna hemmet är en vårdform som gynnar så väl patienter som sjukvården. Den som vill och kan får hjälp av digitala hjälpmedel nära vård i det egna hemmet. Samtidigt kan vårdplatserna på sjukhusen användas till dem som verkligen behöver dem.

Inte för alla

Men det är inte alla som kommer bli aktuella för vård i det egna hemmet. Personalen på medicin- och infektionsavdelningar i Malmö identifierar tillsammans med personal från det mobila teamet vilka patienter som kan vara aktuella. Det handlar både om att patienten måste kunna orka med att göra vissa saker själv i det egna hemmet och ta vissa värden själv, så som blodtryck och temperatur. Samt att vården de behöver ska kunna utföras genom punktinsatser av det mobila teamet. Det är helt frivilligt om man vill vårdas i det egna hemmet eller stanna kvar på sjukhuset.  

Utrustning för att kommunicera 

Den som vårdas i hemmet kommer få tillgång till utrustning för att ta värden och kommunicera med sjukvården. Värdena rapporteras in digitalt till sjukvården via en läsplatta som patienten får tillgång till. Via läsplattan kan patienten också chatta och ha videosamtal med vårdpersonal. Patienten får också ett direktnummer så hen kan komma i kontakt med vårdteamet dygnet runt.  

Projektet med sjukhusvård i det egna hemmet har fått anslag från hälso- och sjukvårdsnämnden och drivs av Skånes universitetssjukhus tillsammans med primärvården i Skåne och Malmö stad.