lättlastbil med region skåne-budskap

Region Skåne bäst på miljöfordon

Region Skåne står åter som vinnare i klassen ”Bästa region” i miljöfordonsdiagnosen som genomförs årligen. Det betyder att fordonsflottan är den miljövänligaste av alla regioner i Sverige.

Avgörande för vinsten vid årets miljöfordonsdiagnos är Region Skånes höga andel elbilar och biogasdrivna lätta lastbilar samt laddhybrider. Av alla fordon är 99,8 procent av personbilarna och 85 procent av de lätta lastbilarna fossiloberoende.  

– Tydliga beslut gällande regionens fossilfria fordonsflotta har hjälpt vår centrala enhet att upphandla fordon som drivs av fossilfria drivmedel. Detta i kombination med uppföljning på drivmedel har gjort att vi kunnat nå hit. Vi är givetvis glada och stolta över att detta gett resultat, säger Mikael Wihlborg, områdeschef på Åkeri och transport, Regionservice. 

Region Skåne har deltagit i miljöfordonsdiagnosen sedan 2010 och har under alla år legat i topp. Bakom topplaceringarna ligger en långsiktig plan för utbyte av fordon. Planen togs fram i samband med beslutet om ett fossilfritt Skåne 2020.  

Region Skånes fordonspark består av 782 personbilar och lätta lastbilar och det är dessa som ingår i undersökningen. Fordonen används dels vid transporter mellan sjukhus och vårdcentraler, dels som pool- och verksamhetsanknutna bilar. 

Juryns motivering 

”Region Skåne står som ensam segrare i klassen bästa region, även i år. De ökar med två poäng sedan förra året. Det är den höga andelen gasfordon på lätta lastbilssidan som gör Region Skåne till segrare. Region Skåne har dessutom en hög andel elfordon och laddhybrider vilket bidrar till segern. De når toppresultat, i vissa fall med bred marginal, i nästan alla kategorier. Andelen fossiloberoende fordon för personbilar når i år 99,8 procent. Gasbilar utgör 85 procent av personbilarna och 66 procent av de lätta lastbilarna.” 

Om Miljöfordonsdiagnos

Miljöfordonsdiagnos är ett webbverktyg som hjälper till att granska kommuners och landstings fordonsflottor för att se hur långt man kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordon.  Miljöfordonsdiagnos, som tas fram av Bisnode och Miljöfordon Sverige, är också en årlig tävling där resultaten i de olika kategorierna betygssätts och vinnare utses. Bedömningen görs utifrån andel miljöbilar, energieffektivitet, klimatpåverkan, krocksäkerhet och andel fordon med förnybara drivmedel. 

Rapporten finns här: http://miljofordonsverige.se/media/iaxhwoqw/milj%C3%B6fordonsdiagnos-2021_rapport.pdf