Äldre kvinna tittar på mobil.

Patientrådet ger patienternas perspektiv

Sedan några månader tillbaka finns Patientrådet som är knutet till patientnämnden. I rådet sitter bland andra representanter för olika patientföreningar i Skåne. Lars-Olof Hultman, en av ledamöterna, ser det som en del i att kunna påverka vården.

– I en stor organisation tar det tid att förändra. Men om inte någon engagerar sig, då tar det ännu längre tid. Patientrådet och patientnämnden fyller en viktig funktion, säger Lars-Olof Hultman.

Han sitter med i det relativt nybildade Patientrådet som representant för föreningen ILCO, som samlar människor som har funktionsförändringar i tarmkanalen och urinvägarna samt deras närstående.

Ger patientperspektiv

Patientrådet bildades i februari i år och syftet är att patientnämnden ska få ett patientperspektiv på de frågor som tas upp i nämnden. Patientrepresentanterna kan ge patienternas och brukarnas syn på saken, men också informera sina medlemmar om Patientnämnden Skånes verksamhet.

Medinflytande viktigt

Lars-Olof Hultman har själv ett arbetsliv inom vården bakom sig och ser medinflytande som något viktigt.
– För min del är medinflytande viktigt. Man ska få reda på vad det finns för olika behandlingsmetoder, säger han.

Klagomål inte alltid negativt

Patientnämnden Skåne agerar utifrån de klagomål som kommer in från patienter, brukare och anhöriga. Till exempel inhämtar Patientnämndens handläggare yttranden från vården om patienten vill det. Det negativt laddade ordet klagomål ser Lars-Olof Hultman på sätt och vis som något bra.
– Ingen förändring sker med mindre än att man gör något fel, säger han.

Viktig verksamhet

I och med sitt engagemang i Patientrådet, har han fått upp ögonen för Patientnämnden Skånes arbete. De klagomål och synpunkter som kommer in, via telefonsamtal, 1177, mejl eller post, hamnar verkligen inte i tomma intet.
– Det finns många kloka och erfarna människor som hjälper oss som ringer in.

Fakta:

  • Patientrådet består av presidiet i Region Skånes patientnämnd, förvaltningschefen för Patientnämnden Skåne och åtta representanter för olika patient-, närstående- och brukarorganisationer.
  • Patientrådet har ingen beslutanderätt utan fungerar som rådgivande till Patientnämnden.