Närbild på när en person håller ett papper. I bakgrunden syns några personer som deltar i planeringsmötet.

Patienter vill – och får – bidra till vårdens utveckling

Synpunkter och klagomål som lämnas till Patientnämnden Skåne leder ofta till förändringar och förbättringar i vården, på både individuell och övergripande nivå. Det visar en ny analys som tagits fram av Patientnämnden Skåne.

– De som vänder sig till oss vill inte bara klaga, de vill påverka och göra så att andra slipper uppleva saker som de själva har upplevt i hälso- och sjukvården, säger Jonas Duveborn, förvaltningschef på Patientnämnden Skåne. 

Analysen baseras på ärenden från den 1 januari 2019 till och med 30 juni 2021. Under den perioden har Patientnämnden Skåne registrerat, avslutat och rapporterat 12 680 ärenden. I en tredjedel av dessa togs en kontakt med vårdgivaren.  
Detta har under perioden lett till 1016 konkreta åtgärder hos vårdgivaren, varav hälften varit på individnivå och hälften på övergripande nivå.  

Vården tar till sig synpunkter


Åtgärder på individuell nivå kan till exempel handla om att erbjuda ett personligt möte, byte av läkare, rätta till ett missförstånd eller hjälp till vård när vårdgarantin tenderar att överskridas i väntan på operation eller behandling.  
Exempel på åtgärder på övergripande nivå är att uppdatera eller upprätta nya rutiner, omorganisation, utbildningsinsatser, diskussion vid personalmöte och avvikelserapportering. 

– Analysen visar att vården tar till sig patienternas synpunkter och agerar för att förbättra den egna verksamheten. Det är mycket positivt. Den visar dessutom på behovet av att lyssna till patienterna och att göra det enkelt att både kunna lämna synpunkter och att ta vara på den förbättringspotential som varje klagomål – på något sätt – rymmer. 


Detta är första gången en kvantitativ mätning av vårdens åtgärder görs i Skåne. Patientnämnden kommer att följa upp utvecklingen om något år för att då kunna göra en ny bedömning av trenden. 

Läs hela analysen: Åtgärder i vården - Region Skåne (skane.se)