En man får en vaccinspruta i överarmen av en sjuksköterska

Över 70 procent fullvaccinerade

Nu är 70,7 procent av skåningarna fullvaccinerade och nästan 80 procent har fått en första dos. Region Skåne och samhällets olika aktörer jobbar hårt för att nå alla med information om vikten av att vaccinera sig.

Andelen fullvaccinerade i Skåne är nu över 70 procent, men det är fortfarande viktigt att fortsätta tänka på de restriktioner som gäller. Håll avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid symtom.

Många hjälper till

Hur många som är vaccinerade skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället.
– Tillsammans med flera olika aktörer arbetar Region Skåne hårt på att nå alla skåningar. De skånska kommunerna, idéburna organisationer, föreningar, Länsstyrelsen, studieförbund och folkhögskolor hjälper alla till för att så många som möjligt ska nås av budskapet att det är viktigt att vaccinera sig mot covid-19, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne.

Satsning på information

I området Kryddgården i Malmö har vårdcentralen, Röda Korset och Länsstyrelsen tillsammans informerat och bokat in invånare samma dag för vaccination. Länsstyrelsen har haft hälsoinformatörer på plats och Röda Korset en somalisktalande informatör med god lokalkännedom, som gått runt till restauranger och andra verksamheter och informerat om vaccination. Vårdcentralen och Länsstyrelsen har samarbetat med moskén och informerat om drop-in vaccination vid fredagsbönen. Vaccinationsmottagningen är fortfarande välbesökt och varje dag vaccinerar sig cirka 25-40 personer.

Även flera föreningar har hjälpt till i informationsarbetet. Bland annat har FC Rosengård och Yalla Trappan delat ut informationsblad från Region Skåne.