Två medarbetare i skyddskläder förbereder vaccin

Extrados till cirka 5000 skåningar

Under hösten kommer ungefär 5000 skåningar med kraftigt nedsatt immunförsvar att erbjudas en tilläggsdos med vaccin.

Det rör sig om en extrados för att trigga igång immunförsvaret hos dessa individer och inte om en så kallad boosterdos. Detta efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Tilläggsdosen kommer att ges på något av Region Skånes sjukhus som just nu arbetar med att identifiera de personer som berörs och var och en kommer att bli kontaktad när det är dags för vaccination.