Två medarbetare i skyddskläder förbereder vaccin

Nu finns tidplan för vaccineringen

Nu finns en genomarbetad plan för när varje skåning kan erbjudas vaccin mot covid-19.

Vaccinering sker i fyra faser enligt Folkhälsmyndighetens prioritering. Just nu vaccineras äldre och viss vårdpersonal. I maj är det dags för allmänheten. Men tidplanen är beroende av de nationella vaccinleveranserna.

– Utifrån nuvarande vaccinprognos kan vi ge tydligare besked till alla över 65 om när de ska erbjudas en första vaccindos. Det blir i mars men vi hade verkligen önskat att vara igång redan nu, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Mer information på 1177.se

Aktuell och uppdaterad information om covid-19 finns på 1177.se. Där kan man läsa om själva vaccinet samt om när och hur olika grupper kommer att erbjudas vaccin. Allmänheten – det vill säga personer utanför prioriteringsgrupperna – kommer att få erbjudande längre fram i vår – framåt maj. Än så länge går det inte att boka tid för vaccinering.

Tidplan - då erbjuds skåningarna vaccin mot covid-19

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Fas 1 – startade januari och pågår än

 • Boende och personal vid särskilda boenden för äldre.
 • Personer som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållkontakter.
 • Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper.

Fas 2 – startar i mitten av mars

 • Personer 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller som har personlig assistans.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära.

Fas 3 – startar i april

 • Personer i åldern 60-64 år.
 • Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten.
 • Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder.

Fas 4 – startar i maj

 • Personer i åldern 18-59 år.

På 1177.se kan du läsa mer om vaccineringen mot covid-19.