Närbild på arm som får vaccinationsspruta

Nu börjar vaccinet komma i större kvantiteter

Region Skåne har kapacitet, personal och material att fortsätta öka vaccinationstakten i april. Men trots att vaccinationen nu börjar komma igång på allvar är det inte läge att slappna av. Skåne har fortfarande en betydande samhällsspridning.

Vaccinationsviljan i Skåne är mycket hög och vårdcentralerna vaccinerar för fullt i takt med att vaccinleveranserna ökar. Planen är att alla över 65 år ska ha erbjudits och fått en första dos före april månads slut.

− I onsdags nådde rekord hittills, vi vaccinerade 8 647 personer på en enda dag. Nu har 14,5 procent fått första dosen och nästan 6 procent av skåningarna är färdigvaccinerade. Över 90 procent av de över 90 år har nu fått en första dos och 75 procent av alla mellan 80 och 89 har också fått en första dos, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Planerar för nästa fas

I april får Region Skåne lika många vaccindoser som regionen fick sammantaget under december, januari, februari och mars. Förra veckan fick vårdcentralerna närmare 50 000 doser, denna vecka fick de 36 000 doser och nästa vecka blir det 70 000 doser.

− Vi planerar just nu för fas 3. Vi kommer först att vaccinera gruppen 60 till 64 år som får brev från sin vårdcentral när det är dags. Förhoppningen är att de ska kunna påbörja sina vaccinationer i början på maj. Vaccinationen av den breda allmänheten, fas 4, planerar vi att starta första veckan i juni. Vår plan är ha många vaccinationsplatser – det ska vara lätt att vaccinera sig, säger Maria Landgren.

Hög vaccinationsvilja

− Det är positivt att vaccinationsviljan är så hög, även om det ibland kan vara svårt att komma fram direkt till vårdcentralen. Vi förstår att man vill boka tid så snart som möjligt men det går bra att vänta någon dag.

I Skåne är smittspridningen fortfarande stor. Den nedgång i antalet nya fall som Skåne haft tidigare har planat ut och Skåne har nu stadigt omkring 500 nya konstaterade covidfall varje dag.

Minskad smittspridning i flera grupper

Under påskhelgen har antalet tester minskat något på grund av röda dagar, men det gjordes ändå 25 000 egenprover under påskveckan, mot tidigare 26 000 till 28 000 i veckan.

Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander ser en minskad smittspridning bland de allra yngsta och äldsta.

− Minskningen av antalet fall är som tydligast i gruppen 0 till 19 år. Vi ser en viss ökning mellan 40 och 59 år. Viktigast och mest glädjande - vi ser fortsatt väldigt få fall bland de som är 80 år och äldre och en långsam minskning hos de som är 70 till 79 år. Här ser vi alltså effekten av vaccinet, säger Eva Melander.

− Än så länge är långt ifrån alla äldre och olika riskgrupper färdigvaccinerade. Situationen i Skåne är fortsatt skör. Vi måste vara fortsatt försiktiga. Jobba hemifrån om du kan, så att de som måste åka kollektivt till skolan eller jobbet kan göra det på ett smittsäkert sätt.