Hjälpmedel gör livet mera möjligt

Nationella hjälpmedelsdagen – kraft och frihet att forma sitt eget liv

Under första halvan av 2021 har hjälpmedelsverksamheten i Region Skåne levererat 115 000 hjälpmedel. En sak har alla hjälpmedel gemensamt – de finns där för att ge kraft och frihet till alla att forma sina liv – oavsett förutsättningar.

I Region Skåne är det hjälpmedelsverksamheten som arbetar för att alla med varaktig funktionsnedsättning ska få rätt hjälpmedel. Listan på hjälpmedel är lång men det handlar bland mycket annat om hörapparater, vita käppar, epilepsialarm, insulinpumpar och elrullstolar. 

Alla ska få rätt hjälpmedel

– I uppdraget ingår att vi ska ge en effektiv och patientsäker försörjning av hjälpmedel där alla efter behov ska få tillgång till rätt hjälpmedel. Samtidigt ska det vara enkelt för medarbetare i vården att beställa, förskriva och följa upp användandet av hjälpmedlet, säger Mikael Reingsdahl, verksamhetschef för hjälpmedel.

Allt fler hjälpmedel

Volymen av hjälpmedel som hjälpmedelsverksamheten hanterar ökar efterhand som fler ansvarsområden flyttas från andra delar av Region Skåne. Ett exempel på detta är att man från och med våren 2022 helt tar över ansvaret för ortopedtekniska hjälpmedel. Det vill säga de hjälpmedel som används för att korrigera eller kompensera vid funktionsnedsättning eller i de fall någon saknar en kroppsdel. 

Patienten i fokus

– Under första halvan av 2021 fick 99 procent sina hjälpmedel inom 60 dagar. Det lyckas vi med genom att alltid ha patienten och leveransen i fokus, och det genomsyrar allt vi gör inom hjälpmedelsverksamheten. Vårt arbete gör stor skillnad för många runt om i Skåne och vi är stolta över vår insats, säger Mikael Reingsdahl.