Närmare till läkaren när vårdcentralen flyttar in hos psykiatrin

Vissa patienter med allvarliga psykiska sjukdomar har svårt att ta sig till sin vårdcentral. Inom psykosvården i Malmö gör man därför tvärtom: Vårdcentralen får komma till den psykiatriska mottagningen. Likadant görs på LARO-mottagningarna i Malmö.

– För våra patienter är det ett enklare sätt att få en hälsoundersökning. Hade de inte kunnat träffa läkaren från vårdcentralen hos oss så hade besöket förmodligen inte blivit av alls. Då är det svårt att sätta in rätt insatser i tid, säger Camilla Löfgren, enhetschef Vuxenpsykiatrimottagning psykos Drottninggatan i Malmö. 

Inom område psykos vid vuxenpsykiatrin i Malmö sträcker sig samarbetet med primärvården flera år tillbaka. En eftermiddag varannan vecka befinner sig en läkare från vårdcentralen Granen på mottagningen på Drottninggatan. 

Vanligt att ha flera sjukdomar 

För människor med psykossjukdom är samsjuklighet betydligt vanligare jämfört med befolkningen i övrigt. Även många av de personer som går hos Region Skånes LARO-mottagningar har dålig somatisk hälsa och söker sällan vård, visar studier vid Malmös LARO-mottagningar. Till regionens LARO-mottagningar kommer personer som är beroende av heroin eller någon annan typ av opioid. Socioekonomiska faktorer som dålig ekonomi och en utsatt boendesituation är även de saker som påverkar båda patientgrupperna när det gäller att söka vård. 

Psykospatienter kan också få hembesök av vårdcentralen. Då kommer läkaren från vårdcentralen tillsammans med en sjuksköterska från psykiatrimottagningen. En fast vårdkontakt eller boendestöd kan också följa med. 

Fokus på hälsofrämjande 

Vårdcentralen Granen och psykiatrimottagningen planerar att fortsätta utveckla sitt samarbete. 
– Vi kommer att träffa en livsstilssjuksköterska och en astma-/KOL-sjuksköterska från vårdcentralen för att se vad vi mer kan göra för våra patienter. Då blir fokus hälsofrämjande insatser, säger Eva Henrell, enhetschef Vuxenpsykiatrimottagning psykos Drottninggatan. 

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Matris har haft en läkare, och periodvis en fysioterapeut, på plats en förmiddag varannan vecka sedan 2016. Under åren har samarbetet utökats till ytterligare två av Region Skånes LARO-mottagningar i Malmö. 

– Våra patienter är väldigt glada för kontakten med vårdcentralen. Många som inlett kontakten med primärvården på LARO-mottagningen har stärkts i att ta hand om sig själva och inte vänta med att söka hjälp för kroppsliga besvär eller sjukdomar, säger Suzan Nilsson, enhetschef Vuxenpsykiatrimottagning LARO Matris. 

Lite mer flexibelt 

Patienterna får hjälp med bland annat tidsbokning och återbesök. Besöken hos läkaren från vårdcentralen är lite längre än för ordinarie patienter och man är också flexibel när det gäller ankomsttid. Det är också tydligt att läkaren ska fokusera på patientens somatiska besvär. Patientens droghistoria och LARO-behandling är inte det väsentliga under besöket. 

– Efter ett tag kan patienterna känna sig bekväma med att själva kontakta vårdcentralen och gå dit för att träffa läkare och andra yrkesgrupper, istället för att träffa dem på LARO-mottagningen, säger Suzan Nilsson.