Arbetsterapeuten Karna Arvidsson och kollegan Pernilla Lewin vid Smärtrehabmottagningen i Hässleholm visar upp häftet efter att det anlänt från tryckeriet.

När smärtan påverkar hela familjen

Smärtrehabmottagningen i Hässleholm arbetar aktivt med att synliggöra situationen för barn som lever med någon som har långvarig smärta. Där har personalen tagit fram eget material som ett konkret stöd i vardagen för hela familjen.

Hur påverkas egentligen barn i familjer där någon vuxen lever med långvarig smärta? Arbets- och musikterapeut Karna Arvidsson på Hässleholms sjukhus sökte efter ett material som kunde synliggöra barnens situation och bli en hjälp i samtalen mellan barn, vuxna och vården.

När inget fanns att hitta, varken i Sverige eller internationellt, arbetade Karna Arvidsson och psykolog Sven Heijbel fram ett eget material.

Resultatet är ett häfte där olika igenkännbara situationer fångats i känslosamma illustrationer och tydliga texter. Konkreta tips, beroende på dagsform, gör att materialet blir ett konkret stöd i vardagen.   

– Häftet beskriver så tydligt vad smärta handlar om. För barn som inte kan läsa är bilderna och de interaktiva rutorna jättebra och för tonåringar ger texterna och samtalet kring dem ökad kunskap och förståelse, säger en av föräldrarna som deltar i smärthanteringsprogram, SHP. 

För att hitta inspiration och rätt tilltal i materialet tittade Karna och Sven på material för barn där föräldrarna till exempel har diabetes, alkoholism, cancer eller neuropsykiatriska funktionshinder. Det som flera gånger återkommit där är att barnen gestaltas av en figur, till exempel en kanin eller en nalle. 

– Men vi var helt inne på att det är riktiga barn det handlar om, med riktiga föräldrar och verkliga reaktioner och känslor i den vanliga vardagen i hemmet, och det ville vi beskriva, säger Karna Arvidsson. 

Konkret och användbart

Nu används materialet på verksamhetens närståendedagar där det ordnas särskilda samlingar för barnen. Där får familjen bland annat tillsammans formulera hur de ska ha det framöver. Då får allas vilja höras och det som barnen skrivit om sig själva blir konkret och användbart.  

– De barn vi träffar vet en hel del om sina föräldrars situation, men ganska ofta upplever vi att de känner sig ensamma om sina tankar och reaktioner. Det blir bekräftande för dem att det finns fler som har det likadant och att de kan känna igen sig i bilder och texter, säger Karna Arvidsson. 

För personalen blir det en trygghet att ha något att utgå från och jobba med konkret när de träffar barnen. Häftet kan även användas i andra situationer i verksamheten där föräldrar tycker att det är svårt att prata med barn om smärta.  

Fakta 

Varje år genomför smärtmottagning rehabilitering på Hässleholms sjukhus så kallade smärthanteringsprogram (SHP) för fyra grupper. Under den fjärde veckan i SHP ordnas en närståendedag, dit både barn (från 6 år) och vuxna bjuds in. Barnen har en egen samling tillsammans med en arbetsterapeut där de pratar om vad smärta är, och vad som kan hända i en familj när någon lever med smärta under lång tid.