Minskad smittspridning i hela Skåne

Antalet fall minskar i hela Skåne och tvåveckorsincidensen, fall per 14 dagar och 100 000 invånare, sjunker stadigt och är nu nere på 146. Provtagningen är fortsatt hög men minskar något i alla åldersgrupper.

Veckans siffror är något oklara eftersom det rapporteringssystem som används varit stängt efter ett intrångsförsök, under några dagar i vecka 21 och det innebär att dessa fall nu rapporteras under vecka 22.
– Problemen med registreringar gör att det inte går att dra några säkra slutsatser gällande exempelvis åldersgrupper och exakt geografisk fördelning. Men generellt kan man säga att antalet konstaterade fall minskar i alla åldersgrupper i hela Skåne och att den trenden är tydlig, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Minskad provtagning

Provtagningen ligger kvar på en hög nivå, totalt 27 000 provtagningar, men minskar med 4 000 prov i egenprovtagningen och cirka 1 000 på Region Skånes eget laboratorium. Den minskade provtagningen märks av i alla åldersgrupper.

– Den positiva trenden visar sig också i att antalet patienter i vården sjunker snabbt även om det går långsammare med minskningen i intensivvården. Samtidigt så rapporteras det bara enstaka fall på särskilda boenden, säger Eva Melander.