kvinna vid ögonundersökning

Långa köer till ögonmottagningar – trots fritt vårdval

För att förbättra tillgängligheten har Region Skåne sedan 2014 haft vårdval för ögonsjukvård. Patienten kan själv välja var hen vill bli behandlad. Trots detta skickas många remisser till Skånes universitetssjukhus med långa väntetider som resultat.

Första steget när patienter får besvär från ögonen är ofta att kontakta sin optiker eller vårdcentral, eftersom vårdcentralen kan hjälpa till med många besvär.

Vid misstanke om mer komplicerad sjukdom remitterar optikern eller läkaren patienten vidare för att träffa en ögonspecialist. Här har den som skriver remissen en skyldighet att informera patienten om rätten att göra ett val.

Varierande köer

Köerna inom ögonsjukvården är i dag olika långa, längst väntetider är det vid ögonmottagningarna på Sus i Lund och Malmö.

Maria Antonsson Anderberg, enhetschef vid avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning i Region Skåne, vill lyfta fram vikten av att informera patienterna vid remiss så att de kan hitta tillgänglig vårdgivare.

– När vi ser att det sker en överremittering till Sus samtidigt som andra vårdgivare inte har lika långa köer så säger det oss att patienten kanske inte har fått information om att det finns vårdgivare med kortare kötid, säger Maria Antonsson Anderberg.

Patienten väljer själv var hen vill bli undersökt och behandlad. Alla ögonmottagningar uppfyller samma krav om kompetens och patienten betalar samma patientavgift. Det gäller både akuta besvär och icke-akuta besvär.

Fritt vårdval

– Det är viktigt att den läkare som skriver remiss kan hjälpa patienten att välja mellan mottagningar som skrivit avtal med Region Skåne och att patienten har rätt att välja mottagning var som helst i Skåne, säger Maria Antonsson Anderberg.

SKR har på sin webbsida väntetider för respektive vårdgivare inom vårdval ögon i Region Skåne. Denna är tillgänglig för både vårdgivare och patient och är enkel att utgå från vid remittering.

Ögonmottagningar i Skåne

Aktuella väntetider i ögonsjukvården i Skåne