Text där det står smittläge vecka 15

Hälften av alla skåningar över 65 är vaccinerade

Smittspridningen är hög i Skåne. Men det är också vaccinationstakten. Nu är hälften av alla skåningar över 65 år vaccinerade med minst en dos.

Hittills har drygt 18 procent av Skånes vuxna befolkning fått en första vaccindos och 8 procent är fullvaccinerade med två doser.

– Nu när vaccinleveranserna äntligen har blivit större vaccinerar vi i hög takt. De senaste veckorna har vi fokuserat på att vaccinera äldre grupper, vilket också syns tydligt i statistiken. Av de som är 65 år och äldre har nu 50 procent fått minst en dos, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare.

Smittspridningen ökar

Under den senaste veckan har smittspridningen ökat i Skåne. Från vecka 13 till vecka 14 ökade antalet rapporterade fall från cirka 3 300 till drygt 4 000 fall. Ökningen ses i hela Skåne och sker i alla åldrar, utom hos de allra äldsta. Trycket på sjukvården är hårt och den senaste veckan har antalet inlagda med covid-19 legat något högre än tidigare.

Smittskyddsläkare, Eva Melander, betonar att det är fortsatt viktigt att alla följer de rekommendationer som gäller för att hålla smittspridningen nere. Ännu är inte tillräckligt många vaccinerade för att man ska kunna lätta på restriktionerna.

Nya riktlinjer för vaccinerade

Folkhälsomyndigheten ändrade i dag sina rekommendationer för dem som har blivit vaccinerade. De som har vaccinerats kan nu träffa personer från andra hushåll, även inomhus. Detta gäller tre veckor efter att man har fått den första sprutan.

Anpassningen av rekommendationerna är en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs och det är mycket viktigt att alla följer vaccinationsschemat och tar sin andra dos för att få ett bra och bestående skydd.

– Det är glädjande med lättnaderna för de som vaccinerats. Även om man ska fortsätta följa de allmänna råd och restriktioner som gäller är det ett första steg mot ett mer normalt liv. Nu arbetar vi för fullt med att anpassa Folkhälsomyndighetens vägledning till regionala råd och rekommendationer som ska gälla i Skåne, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.