Äldre par vid matbord

Var femte skåning över 18 år har fått första dosen

Nu har över 200 000 skåningar, var femte skåning över 18 år, fått den första dosen vaccin. Men smittspridningen i Skåne går för närvarande åt fel håll och det är därför av största vikt att hålla i restriktionerna och vaccinera sig när det är dags.

Region Skånes medarbetare arbetar hårt för att så många som möjligt ska vaccineras så fort som möjligt. Igår vaccinerades över 12 000 skåningar och antal personer som har fått sin första dos av vaccinet mot covid-19 har nu passerat 200 000.

Ökad smittspridning

Samtidigt har smittspridningen ökat i Skåne den senaste tiden och ligger nu på ett snitt om 608 per dag, sett till ett rullande sjudagarsmedelvärde.

– Mot bakgrund av den fortsatt stora smittspridningen i samhället är det angeläget att alla personer i riskgrupp så snart som möjligt kan erbjudas vaccination, men tillgången till vaccin är fortsatt begränsad, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

För att minska smittspridningen och i förlängningen hindra att fler människor blir svårt sjuka och dör, är det fortsatt viktigt att följa restriktionerna.

Tre fullgoda vaccin

Vad gäller Astra Zenecas vaccin har den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) gjort en särskild utredning och konstaterat att det inte finns någon ökad förekomst av blodproppar bland de som vaccinerats. I Europa har mer än 34 miljoner doser givits. Den mycket ovanliga kombination av blodproppar och låga blodplättar som rapporterats som en möjlig biverkan har setts hos ett fåtal personer under 65 års ålder, och är inte av samma typ som de blodproppar som är mer vanligt förekommande.

– Man kan tryggt vaccineras med Astras vaccin även om man tidigare har haft blodpropp eller tar blodförtunnande medicin. Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig covid-19, säger Per Hagstam.

Går inte välja

Det finns inte möjlighet att välja vaccin vid vaccinationstillfället. Tackar man nej finns det möjlighet att boka in sig vid ett senare tillfälle, men inte heller då kommer man att kunna välja viket vaccin man får. Detta är helt beroende av vaccintillgången.

Avboka med omtanke om andra

Just nu är det många som väntar ivrigt på att få sin vaccinationsspruta. Därför är det viktigt att den som får förhinder och inte kan komma på sin bokade tid, avbokar så att tiden kan gå till någon annan. På så sätt får så många som möjligt så snabbt som möjligt sin vaccination.
Det går enkelt att avboka en vaccinationstid, antingen genom att ringa vårdcentralen eller genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se.