Sjukvårdspersonal pratar i ett rum

Krislägesavtalet utlöst i Region Skåne

Krislägesavtalet är nu utlöst för både akutpersonal och intensivvårdspersonalen. Det innebär bland annat att arbetstiden kan förlängas till 48 timmar i veckan, så att Region Skåne blir bättre rustat att möta det ökade vårdbehovet.

Region Skåne använder nu krislägesavtalen i två verksamheter inom Skånes universitetssjukhus. Igår söndag anvisades 30 sjuksköterskor och undersköterskor på den medicinska akutvårdsavdelningen i Lund. Från idag anvisar IVA i Malmö krislägesavtalet för 20 sjuksköterskor och undersköterskor. Att medarbetarna anvisas betyder att de arbetar enligt avtalet.

– Detta säkrar bland annat att planerad cancerkirurgi inte blir uppskjuten, säger Anders Rehn, verksamhetschef för intensiv- och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus.