Man får en vaccinationsspruta av en sjuksköterska

Information och drop-in-vaccination på plats ger effekt

Region Skåne fortsätter aktivt nå alla skåningar med erbjudande om vaccination. De informationsinsatser som har gjorts runt om i kommunerna, har gett tydlig uppgång i vaccinationsbokningarna.

Vaccinationstäckningen är fortfarande låg i vissa grupper i Skåne. Region Skåne följer vaccinationerna både utifrån ålder och geografi för att kunna sätta in insatser där de bäst behövs.

– Vi vill sänka trösklarna och göra det så enkelt som möjligt att bli vaccinerad. Fokus just nu är att få till en hög och jämlik täckning överallt, vi måste på alla sätt undvika att stora grupper i samhället är ovaccinerade. Under våren arbetade vi till stor del med informationsinsatser. Nu riktar vi till största delen in oss på att öka tillgängligheten och vaccinera på platser där invånarna befinner sig, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare.

Välbesökta drop-in

Som en del i det arbetet sker just nu ett intensivt arbete där Region Skåne tillsammans med engagemang från såväl kommuner, upphandlade aktörer, föreningar med flera arbetat intensivt tillsammans för att nå de invånare som fortfarande inte vaccinerat sig. Vaccination pågår på ett flertal gymnasieskolor men också yrkeshögskolor runt om i Skåne, bland annat har yrkeshögskolan i Eslöv signalerat att drop-in på deras skola varit välbesökt med kö hela dagen.

Besöken ger effekt

Länsstyrelsen har besökt ungefär hälften av Skånes kommuner och på flera håll ses en ökad aktivitet hos vaccinatörerna efter deras besök. I Perstorp hade man under gårdagen 50 stycken som kom på drop-in vilket är en fördubbling mot tidigare.

– Många av de som vaccinerades var yngre män, där vi har en lägre vaccinationsgrad. Det visar att den här typen av insatser, med information på plats och drop-in-vaccination verkligen har effekt, säger Per Hagstam.

Det pågår också planering för att kunna vara närvarande på andra platser, exempelvis på olika typer av event under hösten.