I sommar får alla skåningar erbjudande om vaccin

Region Skåne arbetar kontinuerligt med att uppdatera sin vaccinationsplan utifrån Folkhälsomyndigheten rekommendationer och aktuella vaccinprognoser. I början av juni beräknas den breda allmänheten få erbjudande om vaccin mot covid-19.

Vaccinationsviljan är mycket stor bland skåningarna och Region Skåne fortsätter att vaccinera enligt plan. Första fasen är i princip klar.

Över 90 procent av alla 90-åringar har tackat ja till vaccin mot covid-19 och drygt 60 procent av alla mellan 80 och 89 år är nu vaccinerade. Fram till idag har drygt 143 000 personer har fått sin första dos, vilket motsvarar 13 procent av den vuxna befolkningen i Skåne. 57 000 har fått två doser.

– Det känns bra att vaccinationerna rullar på och målsättningen är att alla över 65 år kan erbjudas en första dos till slutet av april, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Vaccinering i fas 2

Just nu vaccinerar Region Skåne enligt fas två. Det är de äldre som prioriteras och de vaccineras först inom den gruppen. Patienter i dialys och de som är organtransplanterade samt deras hushållskontakter är i princip klara med första dosen. Lagom till semestern får den breda allmänheten vaccinerbjudande.

Så ser vaccinationsplanen ut i dagsläget:

Fas 2

I slutet av april bör samtliga personer som är 65 och äldre ha fått en första dos och vara färdigvaccinerade månadsskiftet juni/juli.

Vaccination av personer med LSS-stöd och personalen som arbetar nära den gruppen har påbörjats. Förberedelse för vaccination av övrig personal som arbetar patientnära fortgår, men dessa kommer inte att prioriteras den närmaste tiden.

Fas 3

Beräknas kunna starta månadsskiftet april/maj och samtliga ska ha fått en första dos i början av juni. Andra dosen bör vara klar i mitten på juli.

Fas 4

Vaccineringen av den breda allmänheten, det vill säga personer i åldern 18-59 år, startar i början av juni. Första dosen bör vara klar i mitten på juli. Då startar andra dosen och beräknas vara klar i slutet av augusti.

Region Skånes vaccinationsplan är baserad nuvarande leveransprognoser av vaccin, att åtta av tio skåningar tackar ja till vaccinerbjudandet samt att Astra Zenecas vaccin inte används till de yngre än 65.

– Den bygger på de prognoser som Folkhälsomyndigheten aviserat och den gäller om inget oförutsett händer. Om det blir ändringar i denna prognos får vi planera om. Det gäller också om det blir ändringar gällande Astra Zenecas vaccin. Då kanske vi kan komma i gång med fas fyra lite tidigare, säger Per Hagstam.

Fakta/Så fördelas vaccinet mot covid-19

Vaccinering genomförs utifrån Folkhälsmyndighetens prioriteringsordning, enligt fyra faser:

Fas 1

 • Boende och personal vid särskilda boenden för äldre.
 • Personer som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållskontakter.
 • Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper.

Fas 2

 • 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller har personlig assistans.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära.

Fas 3

 • Personer 60-64 år.
 • Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten.
 • Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder.

Fas 4

 • Alla mellan 18 och 59 år.

Inga lättnader av restriktioner i april

Smittspridningen av covid-19 ökar med en ökad belastning på sjukvården som följd. Det finns även oro för att utvecklingen i april månad går åt fel håll. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att datumet för när vissa verksamheter ska kunna öppna upp skjuts fram till den 3 maj förutsatt att smittläget förbättras. Det handlar om teatrar, konserter och idrottsevenemang samt krogar, butiker och gym.