Hoppa hissen på Trappans dag

Den 22 september uppmärksammar Region Skåne Trappans dag genom att uppmuntra den som har möjlighet att välja trappan i stället för hiss. Det stärker både kroppen och hjärnan.

Trappor finns både inne, ute, på offentliga platser och ibland även i hemmet. De kräver dessutom sällan någon särskild utrustning eller tidsbokning. Att välja trappan kan vara ett bra sätt att smyga in lite extra fysisk aktivitet i vardagen.

– Varje steg, både upp och ner, ger dig möjlighet att träna balans och öka din puls och andning. Att dagligen ta trapporna i stället för hissen kan minska risken för att drabbas av både hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2, säger Annette Holm, fysioterapeut på Kunskapscentrum levnadsvanor. 

Förbättrar kondition och styrka

Att välja trappan förbättrar kondition och styrka genom att låta kroppens stora muskler i ben och säte jobba i takt med att fötterna. Vardagsmotionen stärker inte bara hälsan för kroppen men även för knoppen. 

– Även hjärnan påverkas positivt av vardagsträning och det krävs inte mycket för att både inlärning och problemlösning ska förbättras och det kan även göra dig tåligare mot stress. Dessutom gör vardagsmotionen att kroppen utsöndrar ämnen som kan verka uppiggande, antiinflammatoriska, smärtlindrande och till och med antidepressiva, säger Annette Holm. 

Var och en efter förmåga 

Fler sätt att använda transporter som vardagsmotion är att cykla till jobbet, promenera hem från stationen eller hoppa av bussen en hållplats tidigare.  

– Det är inte självklart att alla kan gå i trappor och har man svårt med det på grund av ledvärk eller annat kan det behövas stöd av en fysioterapeut så att man skonsamt kommer i gång med trappträning på rätt sätt. Sen finns det mycket annan rörelse i vardagen som ger goda hälsoeffekter. Var och en rör sig efter sin förmåga och varje steg och rörelse räknas, säger Annette Holm. 

Fakta/ trappans dag 

  • Bakom trappans dag står 100 trappsteg, en ideell organisation som arbetar för ökad vardagsmotion - genom att uppmuntra till att gå i trappor. 
  • Dagen uppmärksammas bland annat med en livesändning om de stora hälso- och samhällsekonomiska vinsterna som kommer med ökad fysisk aktivitet. 
  • Livesändningen är gratis och pågår 14.00-15.30 och följs på  www.100trappsteg.se eller SVT Forum. 
  • Deltar gör framstående forskare och läkare, träningsprofiler, experter och beslutsfattare inom området fysisk och psykisk hälsa.  
    Arrangörer: Folkhälsoorganisationen 100 trappsteg i samarbete med Cancerfonden, Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden, Karolinska Institutet samt Suicide Zero.