Ungdom och vuxen sitter tillsammans vid dator.

Högstadier och gymnasier på distans efter sportlovet

Region Skåne meddelar idag att distansundervisning ska gälla för högstadier och gymnasieskolor i Skåne nästa vecka. Detta för att hindra smittspridningen från att ta fart efter sportlovet.

Den nya rekommendationen innebär att skolorna ska i så stor utsträckning som möjligt bedriva fjärr- eller distansundervisning under vecka 9 efter sportlovet.

Detta beror på att Skånes utveckling med minskad smittspridning har stannat av och att sportlovet i sig kan innebära nya kontakter med risk för smitta.

I god tid

Beskedet kommer idag för att skolorna ska få god tid på sig att ställa om och förbereda för distansundervisning.

– Den trend av färre positiva fall som vi har upplevt de senaste veckorna är bruten. Vi befinner oss nu på en platå och måste ta till åtgärder för att vi inte ska hamna i en ökning av antalet smittade. Sportlovet kan innebära en hel del nya kontakter och det ökar risken för smittspridning. Därför rekommenderar vi att undervisningen på högstadiet och gymnasiet i möjligaste mån ska bedrivas på distans under veckan efter sportlovet, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Stanna hemma efter utlandsvistelse

– Har du varit utomlands på lovet gäller tidigare införda regler om att stanna hemma från arbete, skola och förskola samt att undvika att träffa andra människor, förutom den egna familjen, under sju dagar efter att du kommit tillbaka till Sverige. Dessutom ska alla över sex år provta sig direkt när de kommer hem och sedan ta ett nytt prov efter fem dagar, säger Mattias Waldeck.

Från vecka 10 och fram till påsklovet rekommenderas gymnasieskolorna att fortsätta ha högst en tredjedel av eleverna närvarande på skolan samtidigt. För högstadieskolorna rekommenderas att under samma period fortsätta med högst den nivå av närundervisning som man hade före sportlovet.

Du som är elev eller vårdnadshavare kan vända dig till din kommun för mer information.

Information om de råd och restriktioner som gäller: