Två medarbetare i skyddskläder förbereder vaccin

Högsta vaccinationstalen sedan i somras

Antalet fall av covid-19 har den senaste veckan ökat något i Skåne. Samtidigt har vaccinationstäckningen i Skåne ökat efter framgången med drop-in på vårdcentralerna. Inte sedan i somras har så många vaccinerats under en vecka.

Under förra veckan rapporterades 406 fall vilket innebär en ökning med 16 procent jämfört med veckan dessförinnan. Ökningen ses i åldersgrupperna 20-69 år medan det är fortsatt få fall över 70 år.

– Efter att ha legat på en platå ett par veckor ser vi att antalet fall nu ökar något, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Det är fortsatt relativt få personer som behöver sjukhusvård för covid-19. Och det är få fall av smitta bland vård- och omsorgspersonal.

Smittspridning i samhället

Sammantaget visar utvecklingen att det fortfarande pågår en smittspridning i samhället.

– Det är med andra ord inte läge att slappna av. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom och att provta sig vid symtom, även om man är vaccinerad, säger Eva Melander.

Över 11 000 vaccindoser gavs under helgens drop-in

Drygt 11 000 stick. Det är slutresultatet efter lördagens drop-in vaccinering på Skånes vårdcentraler. Av dessa var drygt 1 500 dos tre och övriga dos ett eller två.

Helgens drop-in gör att Skåne under förra veckan nådde de högsta vaccinationstalen sedan början av augusti. Under förra veckan fick uppemot 16 000 personer sin första dos. Det kan jämföras med 1 600 personer veckan dessförinnan.

– Det här är ett fantastiskt resultat. Det visar att vi tänker rätt, vi måste göra det så enkelt som möjligt för skåningar att komma i väg att vaccinera sig, säger Maria Landgren, vaccinsamordnar i Region Skåne.