Två medarbetare i sjukhusmiljö tar på sig munskydd

God beredskap om fler blir svårt covidsjuka

Region Skåne ser en tydlig minskning av patienter med covid-19 på vårdavdelningarna. Tyvärr syns inte det på samma sätt inom intensivvården. Men de skånska sjukhusen har mycket god beredskap om fler skåningar blir svårt sjuka i covid-19.

Även i Region Skåne minskar trycket på sjukvården. Sedan kulmen den 7 januari, då det fanns hela 630 patienter inlagda med covid-19 på de skånska sjukhusen. I dag tre veckor senare har antalet minskat med 277 till 353.

Fortsatt ansträngt

Nu har även de covidpatienter, som intensivvårdats i andra regioner, tagits hem för att vårdas i Skåne. Men läget på de skånska sjukhusen är fortfarande mycket ansträngt.

– Nu ser vi en minskning på vårdavdelningarna. Tyvärr ser vi inte samma minskning på IVA. Men betyder inte att sjukvården inte är belastad. Det handlar fortfarande om svårt sjuka patienter som ofta befinner sig ett kritiskt tillstånd. Även om vi har blivit betydligt bättre på att behandla, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Hög kapacitet

Trots fortsatt hög belastning har Region Skåne parallellt byggt upp sin kapacitet att ta hand om de patienter som blir svårt sjuka i covid-1 9 och behöver sjukhusvård.

– Vi har även lyckats bygga upp en beredskap för cirka 700 covidplatser. Alla platserna används inte men finns kvar om kurvan skulle vända igen, säger Pia Lundbom.