Sjukvårdspersonal håller i ett block

Fortsatt högt tryck på sjukvården

Trots att antalet patienter som vårdas för covid-19 på de skånska sjukhusen är relativt få upplever sjukvården en fortsatt hög belastning. Trycket på Region Skånes akuter, mottagningar och vårdavdelningar fortsätter att vara högt.

– Vi ser att många patienter söker vård på grund av hettan och olyckor som sker under aktiviteter i värmen. Jag förstår att alla vill njuta av sommaren men vill samtidigt vädja till alla om att inte utsätta sig för några onödiga risker. Sjukvården har kapacitet för akut vård men med ett ökat antal sökande patienter blir det ansträngt för både patienter och medarbetare och längre väntetider på akuten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.