Närbild på provrör med testpinne covid-19

Försiktig minskning av smitta i Skåne

Antalet fall av covid-19 har minskat något under den senaste veckan och andelen positiva minskar i alla åldersgrupper.

– Det ökar inte längre utan segar sig sakta nedåt. Mest har det minskat i åldersgrupperna 20-39, men även i grupperna 0-19 år och 50-59 år. Och andelen positiva av dem som provtas minskar i samtliga åldersgrupper, vilket är ett gott tecken, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Det är fortfarande många som provtar sig för covid-19. Men den senaste veckan har provtagningen minskat, särskilt bland barn och unga.

– Det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom och att provta sig vid symtom, även om man är vaccinerad, säger Eva Melander.

Men trots denna försiktigt positiva utveckling när det gäller smittspridningen, är det jämfört med i somras något fler som vårdas för covid-19 på de skånska sjukhusen. Flertalet av dessa är ovaccinerade.

– Jag vill därför betona att det är viktigt att ta chansen att vaccinera sig för att inte riskera att drabbas av svår sjukdom orsakad av covid-19, säger Eva Melander.

Vaccin måste kasseras när färre vaccinerar sig

Efterfrågan på vaccin sjönk drastiskt i augusti. Det innebär att vaccin nu måste kasseras eftersom vaccinet har en begränsad hållbarhet. Det bästa sättet att förhindra detta är att fler väljer att vaccinera sig.

– Det är så klart olyckligt med kassationer men med de svängningar som är i efterfrågan och vaccinets egenskaper gör planeringen komplicerad. Vi har genom hela vaccinationsinsatsen haft regelbundna avstämningar med leverantörerna för att undvika stora lager, men helt har det inte gått att undvika, säger Maria Landgren vaccinsamordnare i Region Skåne.

Det kan bli nödvändigt att kasta mer vaccin framöver eftersom varje stick nu kräver ett mer uppsökande arbete. Risken ökar eftersom vaccinet levereras i stora förpackningar. Dessutom måste det transporteras i en obruten kylkedja.

– Vi gör vad vi kan för att minimera kassationer och styra om leveranser när det är möjligt. Att använda vaccin med begränsad hållbarhet för en tredje dos till vissa utpekade grupper, är i dagsläget inte möjligt, säger Maria Landgren.

Region Skåne har i dagsläget satt över 735 000 stick under fas fyra, vaccinationen av den stora allmänheten. Av dessa har cirka 9 000 doser behövt kasseras.

Över en miljon covid-tester i Skåne

Många skåningar har testat sig för covid-19. I dag har Region Skåne passerat över en miljon pcr-tester i egenprovtagningen sen start – hittills har 1 047 451 test tagits. Det innebär i genomsnitt 75 392 test per 100 000 invånare.
– Det är bra att det är många som har valt att testa sig. Vi fortsätter att arbeta för en god kapacitet och att det ska gå snabbt och enkelt att provta sig, säger Richard Davidsson, ansvarig för egenprovtagningen i Region Skåne.