Medarbetare på Landskrona lasarett

Fokus ligger på att fortsätta minska smittspridningen

Region Skåne står väl rustad för om smittspridningen tar fart igen. Idag finns det en robust kapacitet att förebygga, vårda, testa och smittspåra samt vaccinera mot covid-19.

Efter en snabb minskning av antalet nya skånska covid-fall har nedgången planat ut något den senaste veckan. I sjukvården fortsätter minskningen, om än i något långsammare takt. Om detta är ett första tecken på att smittspridningen åter är på väg att ta fart är för tidigt att säga i dagsläget.

– Det viktigaste för oss är inte frågan om vilken fas vi befinner oss i utan det faktum att vi fortfarande har en pågående samhällspridning i Skåne. Antalet smittade har blivit väsentligen färre, men fokus för våra åtgärder ligger på att fortsatt minska smittspridningen, att förebygga att vi får en ny ökning igen och att vara förberedda för att kunna hantera en ny smittvåg, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Region Skåne är rustat

– Det är i samhället den stora delen av smittspridningen sker. Ytterst är alltihop helt beroende av att alla skåningar fortsätter att följa de rekommendationer och lagar som gäller, säger Eva Melander.

Skulle smittspridningen åter öka är Region Skåne bättre rustat än tidigare. Sjukvården kan snabbt ställa om vid en ny ökning av patienter och även kunskapen om hur covid-19 fungerar har utvecklats avsevärt sedan början av pandemin. I dag är dessutom test- och smittspårningskapaciteten mycket god. Liksom förmågan att vaccinera skåningarna i takt med vaccinleveranserna.

– Vi har lärt oss mycket och har skaffat oss en stor kunskap och erfarenhet. Vi står idag också betydligt bättre rustade avseende till exempel testkapacitet, smittspårning och materialtillgång, säger Eva Melander.