Cyklist i stadstrafik

Fler testade sig förra veckan

Smittspridningen i Skåne ligger i stort sett kvar på den platå där den befunnit sig under de senaste veckorna, men förra veckan ökade antalet tester i egenprovtagningen kraftigt. Från i morgon kan gående och cyklister att testa sig i Kristianstad.

Antal tester i egenprovtagningen var under förra veckan cirka 33 000 och det är 5 000 fler än veckan innan. Ökningen beror till största delen på att fler barn och ungdomar i åldern 5-19 år har testats. Samtidigt ökar antalet fall i dessa åldersgrupper.

– Det pågår fortsatt en smittspridning i de yngre åldersgrupperna och vi har betydligt fler fall rapporterade i åldrarna 10-19 år under förra veckan, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Totalt var det cirka 500 fler skåningar som fick diagnosen covid-19 under vecka 17 jämfört med vecka 16. Ökningen ses i hela Skåne, men speciellt i mellersta och nordöstra Skåne. Andelen positiva prover var 10,4 procent, en minskning med en procent jämfört med föregående vecka.

– En del av förklaringen till att fler testar sig är de ändrade rekommendationerna kring provtagning av nära kontakter till positiva fall, vilket bland annat innebär att klasskamrater till någon som testats positivt bör provtas. Det är glädjande att så många har hörsammat detta. Många av de testade är symtomfria men varje upptäckt fall bidrar till att minska smittspridningen, säger Eva Melander.

Statistiken visar att det är få bland de som är äldre än 70 år som blir sjuka i covid-19. Fallen på särskilda boenden är också få tack vare att så många nu är vaccinerade. Trycket på intensivvården består.

– Även om läget i stort sett är oförändrat så pågår det en samhällspridning i Skåne med cirka 600 fall om dagen. Därför måste vi hålla i ett tag till och följa rekommendationerna. Alla som kan bör fortsätta jobba hemma och nu när allt fler får möjlighet att vaccinera sig så ta chansen att bidra till att minska smittspridningen, säger Eva Melander

Provtagning för gående och cyklister i Kristianstad

Imorgon, onsdag den 5 maj, öppnar en ny provtagningsstation för gående och cyklister i Kristianstad. Stationen tar också emot personer som är bilburna. I och med öppnandet får Kristianstad ett tillskott med 125 nya testtillfällen per dag för bil och 50 nya testtillfällen för gående och cyklande. Så småningom kommer detta att utökas, så att det finns 100 testtider för gående och cyklande per dag i Kristianstad.