Självtest med instruktioner

Fler fall i Skåne och ökad belastning på vården

Antalet covid-fall i Skåne fortsätter att öka för sjätte veckan i rad. Samtidigt blir antalet personer som vårdas för covid-19 gradvis fler i vården.

– Förra veckan hade vi 1 079 personer som konstaterats smittade med vilket är 162 fler än föregående vecka. Trenden i Skåne är att antalet fall ökar sedan mitten av oktober och vi måste alla hjälpas åt för att bryta denna utveckling, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Egenprovtagningen ökade rejält under förra veckan men andelen positiva prover minskade något till 8,2 procent. Antalet fall har ökat i åldersgrupperna 0-59 år samtidigt som det är få personer över 80 år som drabbas. Ökningen syns i hela Skåne. Hos personalen inom vård och omsorg upptäcks något fler positiva men vid de smittspårningar som genomförs hittas få nya fall.

Flera åtgärder

Den ökade spridningen i Europa av covid-19 under de senaste veckorna har gjort att Folkhälsomyndigheten beslutat om flera åtgärder för att förhindra en kraftigt ökad smittspridning i landet. Exempelvis nya provtagningsrekommendationer som började gälla den 22 november. Även om vi inte ser samma utveckling i Sverige finns det skäl att tro att fallen kommer att stiga även här. Myndighetens scenarier visar en förväntad smittotopp i mitten av december.

– Det är precis som tidigare viktigt att stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter vid symtom på luftvägsinfektion. Alla från 6 år och uppåt som har nya symtom på luftvägsinfektion ska nu provta sig oavsett om de är vaccinerade eller inte. Enda undantaget är om du haft covid-19 senaste halvåret behöver du i regel inte testa dig, säger Eva Melander

Krav på covidbevis ökar vaccinationsviljan

Folkhälsomyndighetens begäran hos regeringen om att införa vaccinationsbevis vid evenemang inomhus med fler än 100 personer från 1 december verkar påverka viljan att vaccinera sig.

– Våra vaccinationsmottagningar rapporterar om ett visst ökat intresse för dos 1 och 2 efter Folkhälsomyndighetens beslut om covidbevis. Däremot kan vi inte se någon mätbar effekt ännu. Förhoppningsvis kommer beslutet att få effekt så att fler ovaccinerade väljer att ta vaccinet nu, säger biträdande smittskyddsläkare Per Hagstam.

Vaccinationsmottagningar på alla sjukhus

Nu har samtliga sjukhus öppnat upp sina vaccinationsmottagningar och är redo att vaccinera invånare 65 år och äldre samt personal som arbetar inom hemtjänst/hemsjukvård. Tidsbokning sker via e-tjänsterna på 1177.se.