Sandstrand med blomma närmast kameran

Fler behöver vaccinera sig mot TBE

Vaccinera dig mot TBE om du vistas ute i naturen. Då minskar du risken att drabbas av obotlig sjukdom som sprids med fästingbett. Ny forskning visar att fåtalet skåningar är vaccinerade mot TBE. Oupptäckt TBE kan vara vanligare än man tror.

En ny forskningsstudie från Region Skåne och Lunds universitet bekräftar att personer som ofta är ute i naturen löper risk att få TBE. Forskare har undersökt blodprov från bland annat 200 personer som ofta vandrar i skog och mark i Skåne.

Många fler behöver vaccinera sig mot fästingburen TBE för att förhindra obotlig sjukdom.

- Bland vandrarna var mindre än hälften, 45 procent, vaccinerade mot TBE, säger Kristina Persson, överläkare, Klinisk kemi och farmakologi.

TBE är mer spritt

- Bland de som inte var vaccinerade fanns flera personer som hade antikroppar mot TBE. Det är ett tecken på att de faktiskt har haft TBE, men utan att veta om det.

Under samma tid diagnosticerades bara en handfull fall av TBE i hela Skåne.
- Detta gör att vi misstänker att TBE är mer spritt i Skåne än vad man kanske tidigare har trott.

Färre är vaccinerade

I studien ingår också en annan grupp med 500 slumpvis utvalda personer i nordöstra Skåne. I den här gruppen var det cirka fem procent som hade antikroppar mot TBE.

- Antikroppar kan vara tecken på antingen genomgången infektion eller vaccination. Men det är i alla fall klart att det bara är en mindre del av befolkningen som är vaccinerad, annars hade fler haft antikroppar.

Ta vaccin

- Vaccinera dig om du ofta är ute i naturen! Det är ett stort problem att inte fler är vaccinerade, säger Kristina Persson, överläkare, Klinisk kemi och farmakologi.  

- Problemet med TBE är att sjukdomen överförs direkt vid bett från en fästing till människa.

Det hjälper oftast inte att ta bort fästningen i sådana fall, utan virussjukdomen kan redan vara överförd.

Vid andra fästingöverförda sjukdomar till exempel Borrelia eller Babesia, så kan det däremot vara mycket effektivt att ta bort fästingen även om den har suttit fast flera timmar i huden.

Bra vaccin finns

TBE kan ge obotliga sjukdomar, exempelvis hjärnsjukdomar och förlamningar eller andra neurologiska symtom som inte går att göra något åt. Risken för att bli sjuk ökar med fler fästingbett.

- Vi har bra vaccin mot TBE som minskar risken väsentligt att få en allvarlig sjukdom.

En del som blir smittade av TBE får inga symtom överhuvudtaget. Man kan få influensaliknande symtom, men i enstaka fall kan sjukdomen senare ge svår huvudvärk, feber eller illamående.

- Neurologiska sjukdomar, som inte går att bota, kan komma efter ett fästingbett. Vaccineringsgraden borde vara högre, säger Kristina Persson.

Vänd dig till en vaccinationsmottagning för vaccination mot TBE. Du kan också kontakta en vårdcentral, men alla erbjuder inte vaccination mot TBE.

En vecka före och en vecka efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Fakta om forskningen

  • I studien ingick bland annat 500 slumpvis utvalda personer bosatta i nordöstra Skåne och som lämnat in blodprover på vårdcentralerna. I en del kommuner exempelvis i Osby fanns mycket få vaccinerade.
  • Bland vandrarna som ofta var ute i skog och mark, var antikroppssvaret som minst i åldersgruppen 50 till 69 år, det vill säga i den gruppen var det färre som hade antikroppar mot TBE jämfört med yngre eller äldre åldrar.
  • Studien är en av ett fåtal studier som handlar om hur skåningar valt att vaccinera sig och hur förekomsten av TBE ser ut i Skåne. Bakom studien står förutom Kristina Persson, Joel Svenson, som är doktorand och läkare på Klinisk kemi och farmakologi, samt Claus Christiansen, överläkare på Klinisk Mikrobiologi.

Om TBE

  • TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Du bör vaccinera dig mot TBE om du ska vistas i områden där TBE-viruset finns.
  • I Sverige finns TBE framför allt i södra och mellersta Sverige.
  • TBE är ofta en sjukdom som inte ger symtom. Ungefär en handfull fall med TBE registreras i Skåne varje år av hälso- och sjukvården, men många fler oupptäckta fall misstänks. Många söker inte vård eller så är diagnoserna oklara.

Här kan du läsa mer om vaccinering mot TBE (1177.se)